ŠTYRI ROKY VLÁDY Z HĽADISKA NEDOSTATOČNEJ OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV

06.03.2020

Novozvolenej národnej rade spolu so správou o činnosti za minulý rok predložím aj odpočet opatrení, ktoré som adresovala zákonodarnému zboru v jeho poslednom funkčnom období a ktoré neboli doposiaľ realizované.

Vláda a národná rada za posledné štyri roky nepremietli do praxe viaceré naše odporúčania, či už ide napríklad o účinné kroky k desegregácii vo vzdelávaní, zlepšenie ochrany práv detských obetí násilia v konaniach, odstraňovanie bariér v priestoroch štátnych inštitúcií, alebo aj možnosť voliť zo zahraničia vo všetkých voľbách a mnohé ďalšie.

Verím, že poskytnutie takéhoto prehľadu vytvorí príležitosť novej vláde a novej národnej rade, aby pri strategickom rozhodovaní mysleli aj na oblasť ochrany základných práv a slobôd a začali sa našimi opatreniami systematicky zaoberať.

Viac v tlačovej správe TU.
Zobraziť všetky