Tretie stretnutie detských ombudsmanov

30.09.2009

V stredu 30. septembra 2009 sa v bratislavskom sídle Kancelárie verejného ochrancu práv konalo v poradí tretie stretnutie detských ombudsmanov škôl, školských a iných zariadení pre deti. V úvode stretnutia boli prítomným predstavené motívy loga detského ombudsmana, ktoré boli zaradené do Súťaže o najlepšie logo detského ombudsmana, organizovanej Kanceláriou verejného ochrancu práv. Následne verejný ochranca práv ocenil všetkých autorov loga a víťazka súťaže predstavila, ako vznikal a čo predstavuje jej motív. Ďalšími bodmi programu bola problematika diskriminácie očami detí prezentovaná vo forme hranej aktivity, diskusia detí so stálymi spolupracovníkmi Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci Projektu detských ombudsmanov - odborníkmi z oblasti psychológie, psychiatrie a školskej inšpekcie. V mene ministra školstva Slovenskej republiky prítomných pozdravili a na mnohé otázky zo školského prostredia odpovedali aj zástupkyne ministerstva školstva. Prítomní sa zhodli na potrebe podpory účasti detí na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú a slobode vyjadrenia ich názorov. Na záver stretnutia verejný ochranca práv pozval všetkých zúčastnených na medzinárodnú konferenciu, ktorú Kancelária verejného ochrancu práv plánuje zorganizovať pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa dňa 20. novembra 2009 s priamou participáciou detí ako hlavných rečníkov, hovoriacich o uplatňovaní práv dieťaťa v každodennom živote slovenskej spoločnosti.
Zobraziť všetky