#ToleranciaNámNieJeCudzia

06.07.2021

Organizácia Mareena, ktorej víziou je Slovensko ponúkajúce bezpečný a dôstojný domov pre všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť a etnickú či náboženskú príslušnosť, spustila kampaň pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Hlavná časť kampane nesie názov #Naši a jej cieľom je spestriť komunikáciu firiem a spoločností na Slovensku. Zároveň však poukazuje na prínos cudzincov a cudziniek pre našu spoločnosť.

Mareena vytvorila prvú fotobanku s fotografiami ľudí so zahraničným, alebo slovensko-zahraničným pôvodom stvárňujúcich pozície, ktoré skutočne vykonávajú. Takýmto spôsobom organizácia prispieva k zviditeľňovaniu cudzincov a cudziniek žijúcich na Slovensku. Zároveň sústreďuje pozornosť na ich skutočné príbehy a pomáha verejnosti vnímať ich ako súčasť komunity.

Vítam aktivity tejto organizácie, pretože priamo prispievajú k zlepšovaniu situácie v súvislosti s vnímaním diverzity našej spoločnosti. Rozmanitosť je dôležitá, znižuje diskrimináciu a rasizmus, zlepšuje lokálnu ekonomickú situáciu, je zdrojom inšpirácie a prináša nové inovácie. Aktivita organizácie Mareena sústredená práve na túto dôležitú tému zavŕši svoju kampaň výstavou vyhotovených fotografií, na ktorej sa môže zúčastniť široká verejnosť a porozumieť tak lepšie životom cudzincov a cudziniek, no tiež zistiť viac o benefitoch rozmanitosti.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text
Zobraziť všetky