oMBUDSMANSKÉ ĎAKUJEM 2021

(Bratislava, 10. decembra 2021) Verejná ochrankyňa práv poďakovala osobnostiam a organizáciám, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv na Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12. 2021). 

ŠTÁTNA KARANTÉNA JE NEPRÍPUSTNÝM ZÁSAHOM DO OSOBNEJ SLOBODY

(Bratislava, 8. decembra 2021) Ústavný súd dnes v podstatnej časti vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorý sa týkal porušovania základných práv a slobôd. Vyslovil napríklad protiústavnosť štátnej karantény.

OMBUDSMANKA SA PRE SPREVÁDZAJÚCE OSOBY OBRACIA NA HLAVNÉHO HYGIENIKA

(Bratislava, 1. decembra 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa aktuálne znova obracia na hlavného hygienika a žiada ho o novelizáciu vyhlášky, ktorá bude okrem výnimiek zo zákazu návštev upravovať aj sprievod maloletých pacientov a pacientok a rodiacich žien.

OSPRAVEDLNENIE JE PRVÝM KROKOM NA CESTE K SATISFAKCII

(Bratislava, 24. novembra 2021) Verejná ochrankyňa práv víta ospravedlnenie vlády za sterilizácie v rozpore s právom, ktoré sa týkajú prevažne rómskych žien. Dôležité však budú aj ďalšie kroky vedúce k zabezpečeniu odškodnenia.

OMBUDSMANKA VÍTA ZAVEDENIE ŠTANDARDOV V PôRODNÍCTVE

(Bratislava, 23. novembra 2021) Verejná ochrankyňa práv víta, že MZ SR v jednotných štandardoch pôrodníckej starostlivosti reflektovalo na jej zistenia vychádzajúce z prieskumu o dodržiavaní práv žien počas zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch.

Stanovisko k obmedzovaniu pohybu v okresoch v ii. stupni ohrozenia

(Bratislava, 23. septembra 2021) Verejná ochrankyňa práv vydala stanovisko k obmedzovaniu pohybu v okresoch v II. stupni ohrozenia, ktoré adresovala Úradu verejného zdravotníctva a RÚVZ.

cielená a systematická debarierizácia železníc na slovensku chýba

(Bratislava, 24. augusta 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová zrealizovala preiskum so zameraním na prístupnosť železničnej dopravy a zverejnila správu o svojich zisteniach.

OMBUDSMANKA PODPORUJE DÚHOVÝ PRIDE AJ TENTO ROK

(Bratislava, 23. júla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporuje Dúhový Pride aj tento rok, a to prejavom na virtuálnom podujatí i vyvesením dúhovej vlajky z okna Kancelárie verejného ochrancu práv.

SATISFAKCIA PRE NEZÁKONNE STERILIZOVANÉ ŽENY JE PREJAVOM ÚCTY K HODNOTÁM ZAKOTVENÝM V ÚSTAVE

(Bratislava, 21. júla 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zúčastnila na zasadnutí Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorého predmetom boli nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien. 

OMBUDSMANKA PRIPOMÍNA MINISTROVI VNÚTRA POLICAJNÉ KAMERY A NEZÁVISLOSŤ INŠPEKCIE

(Bratislava, 18. júna 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa pri príležitosti blížiaceho sa výročia policajnej razie v Moldave nad Bodvou (19. júna) obracia na ministra vnútra Romana Mikulca. Pripomína mu dodnes nezabezpečené kamerové systémy na monitorovanie policajných zásahov a nedostatočnú nezávislosť policajnej inšpekcie. V liste ho žiada, aby sa nedostatkami zaoberal a zabezpečil nápravu premietnutím odporúčaní do praxe, ktoré navrhovala už bývalá ombudsmanka.

OMBUDSMANKA ZNOVA PRIPOMÍNA POTREBU RIEŠIŤ NEZÁKONNÉ STERILIZÁCIE PREVAŽNE RÓMSKYCH ŽIEN

(Bratislava, 16. júna 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa opätovne obrátila na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a ministerstvo spravodlivosti so žiadosťou o zabezpečenie riešenia protiprávnych sterilizácií prevažne rómskych žien. 

OMBUDSMANKA OSOBNE UPOZORNILA MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA NA PORUŠOVANIE PRÁV ŽIEN POČAS PôRODOv

(Bratislava, 14. júna 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na osobnom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským poukázala na závažné zistenia vyplývajúce z jej správy o dodržiavaní práv žien počas pôrodov.

OMBUDSMANKA POUKÁZALA NA ZÁVAŽNÉ PORUŠOVANIE PRÁV ŽIEN POČAS PôRODOV

(Bratislava, 26. mája 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová predstavila výsledky mapovacej štúdie o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov. Súčasť mapovacej štúdie tvoril dotazník, v rámci ktorého sa podarilo vyzbierať 3 164 výpovedí žien o skúsenostiach z pôrodov.

OMBUDSMANKA predstavila PARLAMENTU výročnú správu, TEN JU ZNOVA NEVZAL NA VEDOMIE

(Bratislava, 7. mája 2021) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila svoju výročnú správu za rok 2020 v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Rozprava prebehla pomerne rýchlo za prítomnosti časti poslancov a poslankýň. Na samotnom hlasovaní o správe, ktoré nasledovalo po rozprave, sa zúčastnilo 117 hlasujúcich poslancov a poslankýň, z ktorých 58 hlasovalo za, 9 proti, 49 sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasovala a 33 bolo neprítomných.

SÚD OSLOBODIL PRVÚ OBŽALOVANÚ OBEŤ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 3. mája 2021) Súd na dnešnom pojednávaní oslobodil prvú z obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013, ktorá čelila trestnému konaniu z dôvodu krivej výpovede.