oMBUDSMANKA PREDKLADÁ PARLAMENTU MIMORIADNU SPRÁVU O ENVIROZÁŤAŽIACH

(Bratislava, 1. októbra)  Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ukončila prieskum zameraný na environmenálne záťaže z minulosti. Vzhľadom na závažnosť zistení predkladá parlamentu svoje závery v mimoriadnej správe. Podľa ombudsmanky je osobitne závažným zistením pasivita zodpovedných orgánov.

oMBUDSMANKA KOMUNIKUJE O FUNGOVANÍ CUDZINECKEJ POLÍCIE AJ S POLICAJNÝM PREZÍDIOM

(Bratislava, 10. septembra)  Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová tento rok ukončila prieskum zameraný na vybavovanie žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície (OCP) na Slovensku. O svojich zisteniach informovala dotknuté orgány ako aj policajné prezídium, ešte pod vedením bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. V komunikácii o výsledkoch prieskumu plánuje pokračovať aj s novým policajným prezidentom.

OMBUDSMANKA PRESKÚMA DODRŽIAVANIE PRÁV POČAS PÔRODOV

(Bratislava, 8. septembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vykoná prieskum zameraný na dodržiavanie ľudských práv žien počas poskytovania pôrodníckej starostlivosti na Slovensku. Výskumy mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií (OSN, Rada Európy) totiž naznačujú, že v tejto oblasti u nás môže dochádzať k porušovaniu práv žien. Dôvodom pre spustenie prieskumu sú aj správy od občanov a občianok s poukazom na porušovanie práv počas pôrodov. Ombudsmanka sa preto obracia na verejnosť, aby sa v rámci prieskumu podelila o svoje skúsenosti, a to vyplnením anonymného formulára, ktorý je súčasťou prieskumu.

OMBUDSMANKA VÍTA ROZHODNUTIE ESĽP V PROSPECH OBETÍ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 1. septembra) ESĽP dnes rozhodol v prospech obetí razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Jeho verdikt potvrdzuje zistenia verejnej ochrankyne práv týkajúce sa porušenia ľudských práv počas razie a jej preskúmavania, na ktoré opakovane poukazovala.

OMBUDSMANKA PRESKÚMA PRÍSTUP DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM K PRÁVU NA VZDELANIE

(Bratislava, 13. augusta) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa rozhodla, že z vlastnej iniciatívy preskúma, či zákon nediskrimunuje deti so zdravotným postihnutím v prístupe k vzdelávaniu. Urobila tak na základe medializovaných informácií v Denníku N o prípade chlapca s Downovým syndrómom, ktorý čelí sťaženému prístupu k  vzdelávaniu na strednej škole. Ombudsmanka odôvodnila rozhodnutie tým, že nemusí ísť o ojedinelý prípad, ale o systémový problém, na ktorý môže doplácať veľké množstvo detí.

OMBUDSMANKA NEŽIADA OD CUDZINECKEJ POLÍCIE SERVILNOSŤ, ALE ŠTANDARD

(Bratislava, 17. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa po preskúmaní vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku obrátila so svojimi zisteniami na Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) a Ministerstvo vnútra SR. Úrad hraničnej a cudzineckej polície zareagoval odmietnutím viacerých návrhov verejnej ochrankyne práv. Ombudsmanka sa s jeho argumentáciou nestotožňuje a obracia sa preto na policajné prezídium.

OMBUDSMANKA ODPORÚčA ZLEPŠIŤ FUNGOVANIE CUDZINECKEJ POLÍCIE

(Bratislava, 7. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová preskúmala proces vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. Na základe svojich zistení odporučila Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvu vnútra SR prijať opatrenia, ktoré umožnia cudzineckej polícii fungovať efektívnejšie a spravodlivejšie vo vzťahu k žiadateľom a žiadateľkám. Odporúčania im adresovala začiatkom júna, spätnú väzbu však doteraz nedostala.

OMBUDSMANKA SA STRETLA S MINISTROM VNÚTRA K SITUÁCII SÚVISIACEJ S PANDÉMIOU

(Bratislava, 12. mája) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa osobne stretla s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Na stretnutí si vzájomne potvrdili svoje pozície a zároveň prediskutovali aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou.

OMBUDSMANKA VÍTA ZMENY SÚVISIACE S PÔRODNÍCKOU STAROSTLIVOSŤOU A SITUÁCIOU PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

(Bratislava, 12. mája) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta zmeny opatrení, ktoré umožnia, aby mali ženy pri pôrode sprevádzajúcu osobu, ako aj zrušenie zamedzenia priameho kontaktu rodičov s predčasne narodenými deťmi v niektoých zdravotníckych zariadeniach počas pandémie COVID-19. V súvislosti s obmedzovaním kontaktu rodičov s ich predčasne narodenými deťmi poskytla ministrovi svoje stanovisko.

NÁVRH ZMIEN VO VZŤAHU K VÝNIMKÁM ZÁKAZU VSTUPU NA ÚZEMIE sr PRE CUDZINCOV

List verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi

INCIDENT V KROMPACHOCH JE NEPRIJATEĽNÝ

(Bratislava, 29. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odsudzuje akékoľvek neprimerané postupy polície a nadmerné používanie donucovacích prostriedkov. Aktuálne ide o incident v Krompachoch, kedy počas neho policajti napadli skupinu detí, ktoré sa nachádzali mimo karantenizovanej oblasti.

ombudsmanka PREDSTAVILA VÝROČNÚ SPRÁVU ĽUDSKOPRÁVNEMU VÝBORU

(Bratislava, 28. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová dnes osobne predstavila správu o činnosti za rok 2019 vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Členovia a členky výboru odporučili správu na prerokovanie v parlamente.


ombudsmanka ODPORÚČA ZMENIŤ SYSTÉM POVINNEJ ŠTÁTNEJ KARANTÉNY

(Bratislava, 28. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na hlavného hygienika a požiadala o nápravu v prípade možného porušovania základných práv počas realizácie povinnej štátnej karanény. List spolu s odporúčaniami poslala na vedomie aj vláde SR, ústrednému krízovému štábu a permanentnému krízovému štábu. 

ombudsmanka SA OBRACIA NA VLÁDU PRE OBMEDZENIE NÁKUPU PRE SENIOROV

(Bratislava, 23. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obracia na vládu Slovenskej republiky v súvislosti s novým opatrením Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín. V inom čase majú tieto osoby zakázané navštevovať vybrané obchody. Úrad zároveň prevádzkam zakázal obsluhovať starších ľudí mimo daného času. Verejná ochrankyňa práv považuje opatreni za neprimerané a žiada preto vládu o nápravu.

Celé znenie stanoviska verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

ombudsmanka žiada garanciu prístupu k bezpečným interrupciám počas pandémie

(Bratislava, 21. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího v súvislosti s poskytovaním adekvátnych služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia počas pandémie COVID-19. Z medializovaných informácií, ako aj zo správ od mimovládnych organizácií totiž vyplýva, že lekári a lekárky v niektorých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku odmietajú v aktuálnej situácii vykonávať umelé prerušenie tehotenstva. Ombudsmanka ministrovi odporučila, aby prijal opatrenia, ktoré ženám zabezpečia právo na bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva.

AKO ŠTÁT OCHRÁNI ŽIVOT A ZDRAVIE ĽUDÍ UZAVRETÝCH V OSADÁCH?

(Bratislava, 9. apríla) Celé znenie tlačového vyhlásenia verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

OMBUDSMANKA ZAUJALA STANOVISKO K STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI POČAS VEĽKEJ NOCI

(Bratislava, 7. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vydala odborné stanovisko v  súvislosti so striedavou starostlivosťou o deti počas veľkonočných sviatkov. Opatrenia, ktoré vláda prijala, podľa nej totiž dostatočne neobjasňujú, ako ovplyvnia situáciu rodičov, ktorí majú deti v striedavej starostlivosti.

Celé znenie stanoviska verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

ÚSTAVNÝ SÚD ROZHODOL V PROSPECH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

(Bratislava, 3. apríla) Vekové limity na získanie príspevkov na osobnú asistenciu či kúpu motorového vozidla sú protiústavné. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová požiadala o preskúmanie právnej úpravy ešte v septembri roka 2018. V návrhu upozornila najmä na diskrimináciu na základe veku a nesúlad s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Urobila tak po tom, čo sa na ňu obrátila komisárka pre osoby s zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská s podnetmi, v ktorých upozornila na obmedzujúce podmienky získania príspevkov.

OMBUDSMANKA SA STRETLA S MINISTERKOU SPRAVODLIVOSTI

(Bratislava, 2. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa osobne stretla s novou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Ako uviedla, aj napriek mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu považuje za potrebné venovať sa ochrane základných práv a slobôd aj v oblastiach, ktoré nie sú priamo prepojené so súčasnou situáciou, ale sú dlhodobo predmetom komunikáciou medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Kanceláriou verejného ochrancu práv.

OMBUDSMANKA UPOZORŇUJE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA NA DODRŽIAVANIE PRÁV POČAS PÔRODOV

(Bratislava, 1. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ministra zdravotníctva v súvislosti s obmeddzovaním práv rodiacich žien počas pandémie nového koronavírusu. Zároveň mu poskytla prehľad odporúčaní v oblasti zdravotníctva, ktoré rezortu v minulosti navrhovala.

OMBUDSMANKA NAVRHUJE KRÍZOVÉMU ŠTÁBU OPATRENIA V ZARIADENIACH PRE SENIOROV AJ V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH

(Bratislava, 31. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ústredný krízový štáb s návrhmi opatrení pre riešenie situácií v zariadeniach pre seniorov ako aj v marginalizovaných komunitách. Urobila tak na základe podnetov, kttorými sa zaoberá, ale aj medializovaných informácií, napríklad v súvislosti s uzavretím osady v Gelnici.


OMBUDSMANKA INFORMOVALA MINISTRA VNÚTRA O SVOJICH ODPORÚčANIACH, KTORÉ REZORT DOTERAZ NEPRIJAL

(Bratislava, 30. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa listom obrátila na ministra vnútra Romana Mikulca, aby mu poskytla prehľad opatrení smerujcich k odstráneniu porušovania ľudských práv, na ktoré dlhodobo upozorňuje a ministerstvu odporúča.

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI POČAS ŠíRENIA INFEKCIE COVID-19

(Bratislava, 27. marca) Celé znenie stanoviska verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej

OMBUDSMANKA SA OBRACIA NA KRÍZOVÝ ŠTÁB VO VECI VYPLÁCANIA SOCIÁLNYCH DÁVOK POČAS POVINNEJ KARANTÉNY 

(Bratislava, 27. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa v reakcii na podnet od poberateľa peňažného príspevku obrátila na predsedu ústredného krízového štábu. Upozornila na situáciu, kedy podávateľ pre povinnú karanténu nemal možnosť získať peňažný príspevok v termíne splatnosti.

OMBUDSMANKA PODPORUJE VÝZVU MIMOVLÁDOK, ABY SA VLÁDA ZAMERALA NA OCHRANU MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT 

(Bratislava, 23. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporuje výzvu mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú marginalizovaným komunitám, aby vláda venovala dostatočn pozornosť aj tejto ohrozenej skupine. Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 je potrebné zaoberať sa aj sociálne znevýhodnenými skupinami a zabezpečiť pripravenosť v prípade nákazy vo vylúčených komunitách.

OMBUDSMANKA ZHODNOTILA ŠTYRI ROKY VLÁDY Z HĽADISKA OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV

(Bratislava, 6. marca) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová predloží novozvolenej národnej rade spolu so správou o činnosti za minulý rok odpočet opatrení, ktoré adresovala zákonodarnému zboru v jeho poslednom funkčnom období a ktoré neboli doteraz realizované. Poskytnutie takéhoto prehľadu vytvorí príležitosť novej vláde a novej národnej rade, aby pri strategickom rozhodovaní mysleli aj na oblasť ochrany základných práv a slobôd a začali sa opatreniami verejnej ochrankyne práv systematicky zaoberať.

SÚD ROZHODOL V PROSPECH OBETE RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 5. marca) V prípade jednej z obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013, ktorá neskôr čelila trestnému stíhaniu z krivej výpovede, rozhodol súd v jej prospech

zákon o štátnom občianstve je potrebné zmeniť

(Bratislava, 25. februára) Verejná ochrankyňa práv navrhla zmenu právnej úpravy zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve upravujúcu overovanie ovládania slovenského jazyka ako podmienky pre získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktorá je podľa nej v rozpore s princípmi dobrej verejnej správy, predovšetkým s princípom rovnosti, princípom nestrannosti a princípom právnej istoty. Ministerka vnútra Denisa Saková sa s jej odporúčaniami nestotožnila, ombudsmanka preto vo veci iniciuje diskusiu.

obmudsmanka predstavila prezidentke výsledky prieskumu v zariadeniach pre seniorov

(Bratislava, 19. februára) Verejná ochrankyňa práv dnes prijala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby jej predstavila výsledky prieskumu o dodržiavaní základných práv a slobôd v zariadeniach pre seniorov, ktorí predstavujú jednu z najzraniteľnejších skupín. Ombudsmanka na stretnutí okrem toho predstavila aj svoje ďalšie aktivity predovšetkým v oblastiach, ktoré patria aj medzi priority prezidentky. Sú nimi stav justície na Slovensku či ochrana životného prostredia. Po stretnutí sa spoločne presunuli do zariadenia pre seniorov v Borskom Mikuláši, ktoré tím verejnej ochrankyne práv navštívil a analyzoval v rámci prieskumu.

DISKUSIA ZA OKRÚHLYM STOLOM O OCHRANE DETSKÝCH OBETÍ NÁSILIA POKRAČUJE

(Bratislava, 13. februára) Pod záštitou verejnej ochrankyne práv a v spolupráci so zástupcami občianskeho združenia Náruč - pomoc deťom v kríze a za účasti zástupcov ministerstiev a ďalších kompetentných orgánov a inštitúcií sa už šiestykrát uskutočnilo stretnutie zamerané na pomoc deťom, ktoré boli obeťami či už sexuálneho alebo fyzického násilia.

Verejná ochrankyňa práv preskúmala v teréne zariadenia pre seniorov

(Bratislava, 3. februára) V roku 2019 Kancelária verejného ochrancu práv vykonala šesť terénnych návštev v zariadeniach pre seniorov. Cieľom bolo zistiť možné nedostatky a odhaliť problémové oblasti, v ktorých môže dochádzať k porušeniu základných práv senioriek a seniorov žijúcich v týchto zariadeniach. Prieskum odhalil viacero nedostatkov v jednotlivých zariadeniach.

ÚSTAVNÝ SÚD ZOHĽADNIL STANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV PRI ROZHODOVANÍ O MORATÓRIU

(Bratislava, 17. januára) V decembri 2019 poskytla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Ústavnému súdu stanovisko (amicus curiae) k návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania o súlade právnych predpisov v prípade 50-dňového moratória. Ústavný súd pri rozhodovaní o veci vzal stanovisko ombudsmanky do úvahy.

ZÁKON BUDE VIAC CHRÁNIŤ DETI PRED HROZBOU EXEKÚCIÍ

(Bratislava, 19. decembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa v minulom roku obrátil na Ústavný súd, aby preskmal súlad zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. V prípade nedoplatkov mohli byť exekúciami ohrozené aj deti. Verejná ochrankyňa práv sa okrem Ústavného súdu obrátila aj na ministerstvo financií, aby v tejto veci zabezpečilo väčšiu ochranu detí. Ministerstvo na návrh verejnej ochrankyne práv reflektovalo a pripravilo návrh legislatívnej zmeny v rámci novely zákona o odpadoch, ktorú parlament schválil na poslednej schôdzi a prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová ju včera (18. 12.) podpísala.

OMBUDSMANKA POSKYTLA ÚSTAVNÉMU SÚDU STANOVISKO VO VECI 50-DŇOVÉHO MORATÓRIA

(Bratislava, 16. decembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová považuje právnu úpravu, na základe ktorej sa má doba moratória na volebné prieskumy predĺžiť zo 14 na 50 dní, za rozpornú s viacerými základnými právami. Upozorňovala na to už po schválení návrhu zákona v parlamente. Ombudsmanka sa vzhľadom na skutočnosť, že podanie na Ústavný súd vypracovala prezidentka, rozhodla nepodávať duplicitné podanie, ale poskytnúť súdu svoje odborné stanovisko (amicus curiae).

DETSKÉ OBETE NÁSILIA POTREBUJÚ LEPŠIU OCHRANU PRÁV

(Bratislava, 12. decembra) Už piatykrát sa stretli odborníčky a odborníci z neziskového sektora spolu so zástupcami ministerstiev a iných inštitúcií, aby spoločne dospeli k návrhu zjednotenia pravidiel spolupráce a vytvorili odporúčania ako postupovať pri trestnom konaní, ktoré sa týka detských obetí fyzického či sexuálneho násilia. Nad okrúhlym stolom opäť prevzala záštitu verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV VYJADRILA VĎAKU ĽUĎOM A ORGANIZÁCIÁM, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA OCHRANE ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

(Bratislava, 11. decembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyjadrila poďakovanie osobnostiam, ktoré chránia ľudské práva. Urobila tak pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.), ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Medzi ocenenými sa nachádzajú napríklad organizátorky a organizátori Fridays For Future Slovensko alebo občianske združenie Cesta von.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV VÍTA, ŽE PARLAMANET NESCHVÁLIL SPRÍSNENIE INTERRUPCIÍ, NO KRITIZUJE OPAKOVANÉ OTVÁRANIE TÉMY 

(Bratislava, 5. decembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová víta, že parlament neschválil zákon, ktorý mal obmedziť prístup k interrupciám. Podľa ombudsmanky návrh zmeny zákona porušoval právo na ľudskú dôstojnosť a bol v rozpore s právom na prístup k vedecky overeným informáciám. V rámci platnej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov má štát povinnosť vytvoriť rámec, ktorý umožní tehotnej žene uplatniť jej právo na prístup k interrupciám. Verejná ochrankyňa práv upozorňuje, že opakované návrhy o obmedzenie tohto prístupu predstavujú snahu o obmedzovanie reprodukčných práv žien na Slovensku.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV SPÚŠŤA PRIESKUM O BEZBARIÉROVOSTI VLAKOV A ŽELEZNIČNÝCH STANÍC

(Bratislava, 2. decembra) Kancelária verejného ochrancu práv sa bude pýtať na  skúsenosti s cestovaním vlakom a s prístupnosťou železničných staníc. Na  základe poskytnutých odpovedí v prieskume bude ďalej oslovovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dopravcov a aj Železnice SR.

po 30 rokoch od nežnej revolúcie sa slovensko nevysporiadalo s nezákonnými sterilizáciami 

(Bratislava, 14. novembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová upozorňuje, že Slovenská republika nevyriešila problém nezákonných sterilizácií rómskych žien ani po 30 rokoch od Nežnej revolúcie. Obrátila sa preto opätovne na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny so žiadosťou o prerokovanie nastolenej témy a využitie práva predložiť návrh osobitnej právnej úpravy. Tá by mala všetkým obetiam protiprávnej sterilizácie umožniť prístup k účinným prostriedkom nápravy a k primeranému odškodneniu. Ombudsmanka sa na výbor v tejto veci obracia druhýkrát, prvýkrát tak urobila ešte v januári tohto roka.


verejná ochrankyňa práv sa pre člena súdnej rady obracia na národnú radu, súdnu rADU AJ ADVOKÁTSKU KOMORU

(Bratislava, 7. novembra) Na základe informácií získaných z vyšetrovacieho spisu sa verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pre závažný konflikt záujmov jedného z členov súdnej rady, ktorý je zároveň advokátom podozrivej sudkyne, obracia na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, predsedníčku Súdnej rady Slovenskej republiky Lenku Praženkovú a predsedu Slovenskej advokátskej komory Tomáša Boreca. Od daných subjektov žiada, aby zvážili využitie svojich právomocí a vyvodili dôsledky.

Ombudsmanka Zrealizovala Pracovné stretnutie pre kontrolné orgány zariadení pre seniorov

(Bratislava, 31. októbra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pripravila v rámci svojich priorít v mesiaci október (mesiac úcty k starším) workshop pre kontrolné orgány vykonávajúce dohľad nad dodržiavaním práv v  zariadeniach pre seniorov. Jeho cieľom bola vzájomná výmena skúseností a  prezentácia spôsobu kontroly vykonávanej ombudsmankou a jej tímom v  teréne. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne takmer všetkých samosprávnych krajov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR a odbornej verejnosti.

OMBUDSMANKA ZHODNOTILA POLOVICU SVOJHO FUNKČNÉHO OBDOBIA

(Bratislava, 9. októbra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová zhodnotila polčas svojho päťročného funkčného obdobia. Zamerala sa na priority, podnetovú činnosť, témy, ktoré kancelária rieši dlhodobo, ale aj témy z nových oblastí či predstavnie novej vizuálnej identity.

SÚDNA MOC MÁ PROBLÉM. DÔVERA V SÚDNICTVO JE VÁŽNE OHROZENÁ

(Bratislava, 4. októbra) Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k zverejneným častiam komunikácie z aplikácie Threema.

V SYSTÉME ADOPCIÍ MUSÍ BYŤ NA PRVOM MIESTE DIEŤA

(Bratislava, 30. septembra) Kancelária verejného ochrancu práv zisťovala, ako u nás prebieha proces osvojenia dieťaťa. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že systém je potrebné nastaviť tak, aby jeho cieľom bolo hľadanie rodiny pre dieťa, a nie naopak.

ROZDIELNE POPLATKY ZA materské školy nie sú diskriminačné, problémom sú podmienky na získanie zliav

(Bratislava, 26. septembra) Verejná ochrankyňa práv preskúmalala zavedenie rozdielnych poplatkov za škôlky. Tie podľa nej nie sú diskriminačné, problém však vidí v nejasne stanovených pdomienkach na získanie zliav.

OMBUDSMANKA APELUJE NA ZLEPŠENIE OCHRANY PRÁV DETSKÝCH OBETÍ NÁSILIA

(Bratislava, 19. septembra) V Kancelárii verejného ochrancu práv prebehla ďalšia diskusia za okrúhlym stolom o detských obetiach násilia. Ombudsmanka do diskusie prispela predstavením svojich pripomienok k novele Trestného poriadku. Zamerala sa na zlepšenie ochrany práv detí v trestnom konaní.


OMBUDSMANKA V PIATEJ VOĽBE ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKÝŇ NENAVRHUJE NIKOHO

(Bratislava, 26. augusta) Verejná ochrankyňa práv plánovala využiť svoje oprávnenie navrhovať mená na ústavných sudcov a sudkyne aj v piatej voľbe. Tentokrát však kandidáti a kandidátky odmietli jej oslovenie. Parlamentu ombudsmanka nenavrhuje nikoho.

OMBUDSMANKA OCEŇUJE ROZHODNUTIE MINISTRA SPRAVODLIVOSTI NEPOVOLIŤ EXTRADÍCIU RUSKÉHO OBČANA

(Bratislava, 18. júla) Verejná ochrankyňa práv vyjadruje v liste ministrovi spravodlivosti uznanie za jeho mimoriadny krok nevydať vyžiadanú osobu Ruskej federácii na základe pochybností o rešpektovaní jeho základných práv a slobôd.

OMBUDSMANKA: PRÍDEM NA DÚHOVÝ PRIDE AJ TENTO ROK

(Bratislava, 16. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vystúpi osobne aj na  tohtoročnom Dúhovom Pride. Svoje rozhodnutie prijať pozvanie na podujatie vysvetľuje v krátkom videu na jej profiloch na sociálnych sieťach. Vo videu spolu s ombudsmankou vystupujú aj mladí ľudia z LGBTI komunity.

ZARIADENÍ PRE SENIOROV JE VEĽA, KONTROL PRÍLIŠ MÁLO

(Bratislava, 27. júna) Kancelária verejného ochrancu práv preskúmala úroveň kontroly zariadení sociálnych služieb pre seniorov na Slovensku. Výsledky prieskumu ukázali, že počet kontrol je v porovnaní s počtom zariadení príliš nízky.

POTREBUJEME ZLEPŠIŤ PODMIENKY PRE DETSKÉ OBETE NÁSILIA

(Bratislava, 12. júna) Séria diskusií za okrúhlym stolom o ochrane detských obetí násilia a dodržiavaní ich práv v trestnom konaní v Kancelárii verejného ochrancu práv pokračuje. 

OMBUDSMANI A OMBUDSMANKY VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY SA STRETLI V BRATISLAVE

(Bratislava, 31. mája) Každoročné stretnutie verejných ochrancov a ochrankýň práv krajín V4 bolo tento rok na Slovensku. Hlavné témy sa týkali ochrany práv detí.

OMBUDSMANKA POSKYTLA V ŠTVRTEJ VOĽBE PARLAMENTU LEN JEDEN NÁVRH NA ÚSTAVNÚ SUDKYŇU

(Bratislava, 30. mája) Verejná ochrankyňa práv znova využila oprávnenie navrhovať mená do zoznamu kandidátov a kandidátok na ústavných sudcov a sudkyne. Tentokrát však parlamentu navrhla len Katarínu Čechovú.

POTREBUJEME VÄČŠÍ REŠPEKT K PÔRODU

(Bratislava, 16. mája) Verejná ochrankyňa práv pripomína pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu potrebu zaoberať sa reprodukčnými právami a ich ochranou.

OMBUDSMANKA ZHODNOTILA DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV ZA UPLYNULÝ ROK

(Bratislava, 9. mája) Verejná ochrankyňa práv predložila Národnej rade SR výročnú správu o situácii v oblasti ľudských práv na Slovensku za rok 2018. Dnes ju osobne odprezentovala vo Výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny.

OMBUDSMANKA ŽIADA MINISTERSTVO VNÚTRA O ZMENU VOLEBNEJ LEGISLATÍVY, ABY BOLO MOŽNÉ VOLIŤ ZO ZAHRANIČIA

(Bratislava, 30. apríla) Verejná ochrankyňa práv listom požiadala ministerstvo vnútra, aby pripravilo zmenu legislatívy v súvislosti s volebným právom.

ODŠKODNÉ BY MALO PATRIŤ VŠETKÝM VOJNOVÝM SIROTÁM

(Bratislava, 26. apríla) Ministerstvo spravodlivosti zmenilo rozhodnutie o nepriznaní jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám po tom, ako ho upozornila ombudsmanka.

DEŤOM STÁLE HROZIA EXEKÚCIE, OMBUDSMANKA SA PO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU OBRACIA NA REZORT FINANCIÍ

(Bratislava, 24. apríla) Verejná ochrankyňa práv vyzvala ministra financií, aby konal v prípade exekúcii vedených voči deťom. Odporučila mu prijať metodické usmernenie k zákonu.

DETI MUSÍME CHRÁNIŤ PRED NÁSILÍM KONKRÉTNYMI KROKMI V PRAXI

(Bratislava, 16. apríla) V októbri minulého oroka zorganizovalo občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze stretnutie k problematike detských obetí násilia v trestnom konaní, nad ktorým prevzala záštitu verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Dnes sa za okrúhlym stolom stretli znova spolu s odborníkmi a odborníčkami v tejto problematike. Cieľom diskusie bolo hľadanie konkrétnych riešení vybraných problémov týkajúcich sa problematiky ochrany detí pred násilím.

OMBUDSMANKA POSKYTLA PARLAMENTU SVOJE NÁVRHY AJ V TRETEJ VOĽBE ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKÝŇ

(Bratislava, 15. apríla) Verejná ochrankyňa práv znova využila oprávnenie navrhovať kandidátov a kandidátov na ústvných sudcov a sudkyne. Parlamentu opakovane navrhla Evu Kováčechovú a Katarínu Čechovú.

OMBUDSMANKA ŽIADALA ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV KONTROL V ZARIADENIACH PRE SENIOROV, MINISTERSTVO PRÁCE ZMENU PRIPRAVUJE

(Bratislava, 9. apríla) Kancelária verejného ochrancu práv počas prieskumu úrovne kontroly zariadení sociálnych služieb komunikovala aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi opatreniami odporúčala zaviesť zverejňovanie výsledkov kontrol. Rezort avizoval, že zmenu chystá.


OMBUDSMANKA SA OBRÁTILA NA PREZIDENTA S Požiadavkou, aby vetoval zákon o československých dôchodkoch

(Bratislava, 3. apríla) Poslanci a poslankyne národnej rady schválili zákon o československých dôchodkoch. Zásadná pripomienka verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k navrhovanému zákonu pritom však nebola akceptovaná. Ombudsmanka sa preto obrátila na prezidenta republiky so žiadosťou, aby predložený zákon nepodpísal a vrátil ho naspäť do parlamentu, ktorý ho má napraviť.

PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO OMBUDSMANSKÉHO INŠTITÚTU ROKOVALO V BRATISLAVE

(Bratislava, 15. marca) V Kancelárii verejného ochrancu práv zasadol Európsky ombudsmanský inštitút (European Ombudsman Institute - EOI). V Bratislave sa stretlo viac ako 20 členov inštitútu z Európy i mimo nej.

POSTUP LEVICKEJ NEMOCNICE NEREŠPEKTUJE ĽUDSKÚ
DÔSTOJNOSŤ

(Bratislava, 14. marca) Verejná ochrankyňa práv vyzvala riaditeľa nemocnice v Leviciach, aby zabránil vzniku situácií, v ktorých sú pacientky a pacienti umiestnení v nedôstojných podmienkach.

OMBUDSMANKA PODPORILA RODIČOV DETÍ, KTORÉ UMRELI V NEMOCNICIACH

(Bratislava, 8. marca) Na verejnú ochrankyňu práv sa minulý rok obrátili rodičia detí, ktoré prišli o život pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti. Ombudsmanka vo veci podnikla niekoľko krokov.

OMBUDSMANKA NAVRHUJE DVE KANDIDÁTKY V NOVEJ VOĽBE NA ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE

(Bratislava, 5. marca) Verejná ochrankyňa práv využila oprávnenie navrhovať kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov a sudkyne aj v opakovanej voľbe. Tentokrát parlamentu navrhla dve kandidátky Evu Kováčechovú a Katarínu Čechovú.

USTAVNÝ SÚD PRIJAL NÁVRH OMBUDSMANKY NA ĎALŠIE KONANIE

(Bratislava, 18. januára) Verejná ochrankyňa práv podala v septembri minulého roka návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú aasistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ústavný súd jej návrh prijal naďalšie konanie.

ombudsmanka v prípade moldavy nad bodvou vstupuje do konania pred esľp

(Bratislava, 10. januára) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová požiadala ESĽP v Štrasburgu v novembri minulého roka o povolenie vstúpiť do súdnych konaní v súvislosti s raziou v Moldave nad Bodvou.  Európsky súd pre ľudské práva jej žiadosti vyhovel. Ombudsmanka tak bude po prvýkrát od zavedenia úradu vstupovať do konaní až na úrovni ESĽP. Súdu poskytne svoje stanovisko k otázkam dôležitým z pohľadu konania pred súdom.

OMBUDSMANKA NAVRHLA KANDIDáTOV A KANDIDÁTKY NA ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE

(Bratislava, 7. januára) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová po prvýkrát využila oprávnenie navrhovať kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov a sudkyne. Do parlamentu predložila štyri mená: Eva Kováčechová, Peter Kresák, Ján Šikuta a Ján Štiavnický. Do procesu výberu zapojila aj mimovládne organizácie, s ktorými komunikovala pri hľadaní vhodných osobností.

OMBUDSMANSKÉ ĎAKUJEM 2018

(Bratislava, 11. decembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyjadrila poďakovanie osobnostiam, ktoré chránia ľudské práva. Urobila tak pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.),  ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Na tradíciu odovzdávania ombudsmanského ďakujem, ktorú zaviedla v roku 2015 vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, nadviazala súčasná ombudsmanka Mária Patakyová a tento rok odovzdala ocenenie po druhýkrát.

ODDELENIE PRE NEPRISPÔSOBIVÝCH OBČANOV V POPRADE UŽ NEEXISTUJE

(Bratislava, 29. novembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyzdvihla rýchlu a konštruktívnu reakciu mesta Poprad na kritiku. Poprad bol kritizovaný za nevhodnosť pomenovania oddelenia po tom, ako zverejnil Správu o činnosti oddelenia rodiny a neprispôsobivých občanov. Po upozornení vyvinulo mesto snahu vedúcu k náprave. Výsledkom je nový a vhodnejší názov - oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín. Nový názov oddelenia mesto odborne konzultovalo aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom.

TÉMA NEZÁKONNÝCH STERILIZÁCIÍ NA SLOVENSKU EŠTE STÁLE NIE JE VYRIEŠENÁ

(Bratislava, 21. novembra) Otázka protiprávnych sterilizácií rómskych žien stále nenašla efektívne riešenie. Už 15 rokov Slovenskú republiku za to kritizujú aj medzinárodné organizácie. Verejná ochrankyňa práv navrhuje ministrovi spravodlivosti prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila prístup k účinným prostriedkom nápravy a primeranému odškodneniu.

ombudsmanka mapuje systém adopcií

(Bratislava, 25. októbra) Verejná ochrankyňa práv vyzýva verejnosť na spoluprácu pri prieskume systému adopcií na Slovensku. Zapojiť sa môžu manželské aj nemanželské páry, samožiadateľky aj samožiadatelia, ktorí ombudsmanke pomôžu zistiť, ako u nás prebieha proces osvojenia dieťaťa.

DETSKÉ OBETE NÁSIIA MUSÍME OBZVLÁŠŤ CHRÁNIŤ

(Bratislava, 24. októbra) O pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami násilia a o dodržiavaní ich práv v súdnych konaniach dnes diskutovali verejná ochrankyňa práv, zástupcovia občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze spolu so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií.

SPOLOČNE PROTI SEGREGÁCII VO VZDELÁVANÍ

(Bratislava, 8. októbra) Opatrenia vedúce k desegregácii vo vzdelávacom systéme na Slovensku sa realizujú pomaly alebo vôbec. Zmena v tejto oblasti je nevyhnutná. Zhodli sa na tom verejná ochrankyňa práv, splnomocnenenec vlády pre rómske komunity, hlavná školská inšpektorka a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

PRÍPAD POLICAJNEJ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU NEPRESTANEME SLEDOVAŤ

(Bratislava, 20. septembra) Policajný zásah v Moldave nad Bodvou spred piatich rokov stále nie je uzavretý. Napriek spochybneniu primeranosti použitia donucovacích prostriedkov a skonštatovaniu porušenia ľudských práv zbitých Rómov, sú dnes obete razie obvinené z krivej výpovede. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je situáciou znepokojená, zástupcovia jej kancelárie sa 8. novembra plánujú zúčastniť súdneho pojednávania v tejto veci.

Štát bude aj ďalej umelo vytvárať z deti dlžníkov, súd sa s názorom ombudsmanky nezhoduje

(Bratislava, 13. septembra) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podala začiatkom roka 2018 návrh na Ústavný súd SR. Napadla zákon, ktorý zaväzuje deti povinnosťou platiť za komunálny odpad. Pokiaľ ich rodičia poplatky neuhrádzajú, deti sa po dosiahnutí dospelosti stávajú dlžníkmi. Ústavný súd návrh ombudsmanky zamietol. 

VEK NEMÔŽE BYŤ PREKÁŽKOU PRI POSKYTOVANÍ POMOCI

(Bratislava, 5. septembra) Verejná ochrankyňa práv podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zakrývanie si očí a uší problémy nevyrieši

(Bratislava, 27. augusta) Pred piatimi rokmi (27. 8. 2013) poslanci ľudskoprávneho parlamentného výboru stopli historicky prvú mimoriadnu správu ombudsmanky. Poukazovala na porušovanie práv pri búraní osád, pri školskej segregácii a tiež na porušovanie práv pri postupe polície v Moldave nad Bodvou. Správa nebola nikdy zaradená a prerokovaná v pléne parlamentu. Toto zakrývanie si očí však popisované problémy nevyriešilo. Práve naopak.

NA RÓMSKY HOLOKAUST NESMIEME ZABÚDAŤ

(Bratislava, 31. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa 1. a 2. augusta pri príležitosti výročia rómskeho holokaustu zúčastní pietnych aktov v dvoch slovenských mestách, v Banskej Bystrici a v Dunajskej Strede. Pripomenie a uctí si tak 2 900 obetí deportovaných do nemeckého nacistického tábora v Auschwitz-Birkenau.

OMBUDSMANKA: PRÍPAD NA HEYDUKOVEJ NEMUSÍ BYŤ OJEDINELÝ

(Bratislava, 17. júla) Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej je už od jej vstupu do úradu otázka starostlivosti o seniorov na Slovensku. Ombudsmanka sa preto rozhodla v rokoch 2017 a 2018 vykonať rozsiahly celoslovenský prieskum. Cieľom je pozrieť sa na úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov. Výsledky prieskumu by mali byť známe ešte tento rok.

OMBUDSMANKA: OCHRANU PRÁV LGBTI ĽUDÍ MUSÍME RIEŠIŤ KOMPLEXNE

(Bratislava, 13. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vystúpi na tohtoročnom Dúhovom Pride, keďže z ľudskoprávneho hľadiska sa situácia pre LGBTI ľudí nezmenila. Ombudsmanka zareagovala aj na  vyjadrenie ministra spravodlivosti Gábora Gála o plánovanej možnej zmene záväzkových vzťahov, ktorá by odzrkadľovala majetkové záležitosti párov rovnakého pohlavia. V liste, ktorý mu adresovala, ocenila jeho snahu o zmenu, no zároveň ho upozornila, že situáciu je potrebné riešiť čo najkomplexnejšie.

ZÁKON SEGREGÁCIU ZAKAZUJE, NO V ŠKOLÁCH STÁLE PRETRVÁVA

(Bratislava, 9. júla) Prieskum verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej ukončený v máji 2018, ktorý bol zameraný na prijatie opatrení zlepšujúcich vzdelávací systém, poukazuje na pretrvávajúcu segregáciu a diskrimináciu v školách. Od roku 2014 nás za to kritizuje aj Európska komisia a ak sa stav nezlepší, hrozí nám žaloba. Školská reforma podľa ombudsmanky nepriniesla evidentnú zmenu a ukončenie segregácie, a to aj napriek tomu, že školský zákon ju vyslovene zakazuje. Dôvodom je aj fakt, že jeho porušovanie nie je nijakým spôsobom sankcionované.

OMBUDSMANKA UPOZORŇUJE MINISTERKU VNÚTRA NA ZAVEDENIE KAMEROVÝCH SYSTÉMOV

(Bratislava, 19. júna) Verejná ochrankyňa práv upozorňuje, že ani po piatich rokoch od policajnej razie v Moldave nad Bodvou nie sú prijaté opatrenia navrhované od roku 2013.

DISKRIMINAČNÉ PRAKTIKY VO VEĽKEJ IDE SÚ V ROZPORE S ÚSTAVOU

(Bratislava, 13. júna) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová zareagovala v liste starostovi obce Veľká Ida na medializovaný prípad o organizovaní podujatia k Medzináronému dňu detí, z ktorého boli vylúčení rómski obyvatelia. Ombudsmanka vyjadrila znepokojenie nad dlhodobým prehliadaním problému chudoby a diskriminačnými praktikami, ktoré podľa nej nie sú efektívnym a udržateľným riešením.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV ZHODNOTILA DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2017

(Bratislava, 21. mája) Podľa výročnej správy verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej je právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov najčatejšie porušovaným právom. Ide približne až o tretinu z celkového počtu porušení ľudských práv v minulom roku. Problematickými sú, podobne ako po iné roky, aj neprimerané policajné postupy či ponižujúce zaobchádzanie a mučenie. Osobitnou kategóriou je ochrana detí, keďže deti predstavujú obzvlášť zraniteľnú skupinu.

OMBUDSMANKA: SLOBODU PREJAVU A PRÁVO NA INFORMÁCIE MUSÍME CHRÁNIŤ

(Bratislava, 2. mája) Verejná ochrankyňa práv reflektuje s blížiacim sa Svetovým dňom tlače na udalosti posledných týždňov. Podľa ombudsmankY Márie patakyovej musíme v záujme ochrany základných ľudských práv venovať bezpečnosti novinárskej práce zvýšenú pozornosť.

NA SLOVENSKU NIE JE ANI JEDNA ŠTÁTNA ŠKOLA S VYUČOVANÍM V RÓMSKOM JAZYKU

(Bratislava, 6. apríla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poukazuje na to, že vyučovanie detí a žiakov v jazyku, ktorému rozumejú, je nevyhnutným predpokladom pre ich úspešné vzdelávanie. Na Slovensku sa však rómskym deťom, navštevujúcim štátne základné a stredné školy, neposkytuje vzdelávaie v rómčine.

OMBUDSMANKA UPOZORŇUJE NA ZBYTOČNÉ PRIEŤAHY A NEPRIMERANÚ DĹŽKU REŠTITUČNÝCH KONANÍ

(Bratislava, 14. marca) Verejná ochrankyňa práv zistila v prieskumoch realizovaných v rokoch 2015 a 2017, že v reštitučných konaniach je porušované základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. 22. februára predložila Národnej rade SR mimoriadnu správu a žiada o jej prerokovanie.

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV MÁRIE PATAKYOVEJ K SÚČASNEJ SITUÁCII

(Bratislava, 9. marca) Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú chránené ústavou. V demokratickej spoločnosti sú štátne orgány a ich predstavitelia povinní tieto práva plne rešpektovať a napomáhať ich uplatňovaniu.

ŠTÁT NESMIE UKLADAŤ DEŤOM POPLATKOVÚ POVINNOSŤ, KTORÚ NEDOKÁŽU SPLNIŤ

(Bratislava, 19. januára 2018) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky s návrhom o posúdenie súladu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s ústavou. Ombudsmanka je presvedčená, že deti nemôžu byť zákonom zaviazané platiť poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu.

POĎAKOVANIE ĽUĎOM, KTORÍ OCHRAŇUJÚ ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY

(Bratislava, 7. december 2017) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová poďakuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv osobnostiam a organizáciám, ktoré prispievajú k ochrane základných práv a slobôd na Slovensku.

DETI SA NESMÚ TRESTAŤ ZA CHYBY RODIČOV

(Bratislava, 9. november 2017) Primátor Žiliny ide proti nám všetkým. Namiesto hľadania riešení ako efektívne vzdelávať chudobné deti a začleniť ich do väčšinovej spoločnosti si vyberá reštriktívnu politiku rozdeľovania obyvateľov. Nemá to nič s verejným záujmom ani ochranou základných práv a slobôd.

ZÁKLADNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA A RODINNÝ ŽIVOT MUSÍME UZNAŤ A OCHRAŇOVAŤ

(Bratislava, 18. august 2017) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zúčastní tohtoročného podujatia Dúhový PRIDE a verejne sa prihovorí jeho účastníčkam a účastníkom.

PODNET SÚDOM NA ZAČATIE KONANIA Z ÚRADNEJ MOCI

(Bratislava, 18.04.2016) Verejná ochrankyňa práv podáva okresným súdom podnety na začatie konania z úradnej moci súdu vo veci starostlivosti o maloleté deti, ktoré sú umiestnené v súkromnom detskom domove.

PRÁVO VOLIŤ PATRÍ VŠETKÝM BEZ ROZDIELU

(Bratislava, 17.02.2016) Verejná ochrankyňa práv podala na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na posúdenie súladu zákona o podmienkach výkonu volebného práva s ústavou.

SLOBODA PREJAVU JE JEDEN Z PILIEROV DEMOKRACIE

(Bratislava, 10. február 2016) Verejná ochrankyňa práv sa obrátila na vládu Slovenskej republiky s vyrozumením verejného ochrancu právpre zistenia týkajúce sa jedného z hlavných pilierov demokracie - slobody prejavu.

VYHLÁSENIE K STRETNUTIU OMBUDSMANOV VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY

(Vyšehrad, 2.október 2015) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa zúčastnila stretnutia ombudsmanov Vyšehradskej štvorky. V závere dospeli k vyhláseniu, kde sa hlásia k zodpovednosti k utečencom.

DOBA TEMNA NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

(Bratislava, 11. jún) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa bude znovu obracať na Ústavný súd SR.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV PRESKÚMA BEZBARIÉROVOSŤ NA ÚRADOCH V SPOLUPRÁCI S VEREJNOSŤOU

(Bratislava, 27. máj) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v roku 2015 skúma v rámci svojej priority bezbariérové podmienky pre osoby s telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Obracia sa na ľudí s výzvou, aby jej poskytli postrehy a skúsenosti s bariérami na úradoch.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV PRIPOMÍNA POTREBU PREROKOVAŤ MIMORIADNU SPRÁVU NA SCHODZI NR SR

(Bratislava, 20. máj) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová pripomína predsedovi Národnej rady SR Petrovi Pellegrinimu potrebu prerokovať na schôdzi národnej rady mimoriadnu správu verejného ochrancu práv, ktorú predložila v auguste 2013. Správa do dnešného dňa nebola prerokovaná na schôdzi NR SR.

STANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV K ZAČATIU KONANIA EURÓPSKEJ KOMISIE PROTI SLOVENSKEJ REPUBLIKE

(Bratislava, 13. máj) Európska komisia začala konanie proti Slovenskej republike pre podozrenie z porušenia Smernice o rasovej rovnosti.

ÚSPEŠNÉ RÓMKY A RÓMOV SI TREBA VŠÍMAŤ

(Bratislava, 7. apríl) Verejná ochrankyňa práv si pripomenie Medzinárodný deň Rómov vernisážou výstavy „Úspešné rómske ženy“ spojenou s premietaním dokumentov o rómskych ženách, ktoré sa napriek nepriaznivým podmienkam v spoločnosti presadili. Vernisáž predstaví rádovú sestru Anatáziu a spisovateľku Zdenku Mahajovú formou krátkych dokumentov a naživo vystúpi husľová virtuózka Barbora Botošová.

OCHRANKYŇA PLÁNUJE SPOLUPRACOVAŤ
S MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI NA PRIORITÁCH

(Bratislava, 25. februára) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v utorok 24. Februára prijala zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií  na pracovnom stretnutí k prioritám verejnej ochrankyne práv na rok 2015. Verejná ochrankyňa práv informovala pozvané mimovládne organizácie  o prioritách na rok 2015, medzi ktoré patrí pokračujúci všeobecný prieskum bezbariérových prístupov do budov, v ktorých sídlia orgány verejnej správy a samosprávy, nový prieskum zameraný na prístupy do sídla úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, postup cudzineckej polície pri vybavovaní žiadateľov a prieťahy v súdnych konaniach.

ODVOLANIE NOMINOVANÝCH ZÁSTUPCOV VO VÝBOROCH

(Bratislava, 19. január) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová stiahla od januára 2015 zástupcov verejného ochrancu práv v poradných orgánoch Rady vlády Slovenskej republiky. Verejná ochrankyňa práv sa rozhodla nominácie stiahnuť po opakovanom nepridelení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie organizačnej štruktúry verejného ochrancu práv, na priority verejnej ochrankyne práv a na potreby kancelárie.

VYŠETROVANIE POLICAJNÉHO ZÁSAHU V MOLDAVE NAD BODVOU PRIPOMÍNA PRÍPAD HEDVIGY MALINOVEJ

(Bratislava, 28. október) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová dnes prijala delegáciu Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR) zastúpenú odborníkmi z OBSE a ďalšími medzinárodnými inštitúciami. ODHIR zaujímali vzťahy policajných zložiek SR a rómskej komunity.

OCENENIE PROFESIONÁLNEHO POSTUPU POLÍCIE V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 9. september) Verejná ochrankyňa práv ocenila postup policajtov z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie a policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorí v pondelok 1. septembra 2014 zasahovali pri roztržke dvoch rodín v mestskej časti Budulovská v Moldave nad Bodvou.  

NEDOSTUPNÁ PRÁVNA POMOC PRE CUDZINCOV

(Bratislava, 22. júl) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa opätovne obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky o výklad súladu zákonov týkajúcich sa cudzincov. Je presvedčená, že niektoré ustanovenia zákona o pobyte cudzincov, ako aj zákona o azyle, sú v rozpore nielen s Ústavou Slovenskej republiky, ale aj s viacerými medzinárodnými dohovormi.

KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV ZMENÍ ADRESU

(Bratislavá, 1.júl) Kancelária verejného ochrancu práv po vyše dvoch rokoch hľadania nového sídla zmení svoju adresu a presťahuje sa zo súkromnej do štátnej budovy. Po 12 rokoch existencie ústavného orgánu bude konečne verejný ochranca práv sídliť v dôstojných a verejnosti ľahko prístupných priestoroch.

NÁVRH CELOŠTÁTNEJ STRATÉGIE OCHRANY A PODPORY ĽUDSKÝCH PRÁV
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE MÁ REZERVY

(Bratislava, 20. jún) Dokument zatiaľ neobsahuje strategický cieľ, ktorý mienime dosiahnuť v ochrane práv a slobôd ľudí nežijúcich v manželstve. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v zásadnej pripomienke navrhla, aby bol dokument doplnený aj o strategický cieľ:  „Navrhujem doplniť strategický cieľ vo vzťahu k ochrane základných práv a slobôd ľudí (vrátane detí), ktorí nežijú v manželstve ako jedinečnom zväzku medzi mužom a ženou.“ Ako odôvodnenie tejto pripomienky Kancelária uvádza fakt, že ide o dlhodobý strategický materiál, ktorý by mal reflektovať poslednú zmenu Ústavy SR z roku 2014.“

 

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV K 1. VÝROČIU
POLICAJNÉHO ZÁSAHU V MOLDAVE NAD BODVOU

(Bratislava, 18. jún) Ani rok po policajnom zásahu v Moldave nad Bodvou mi zodpovedné orgány verejnej správy neoznámili prijatie opatrení, ktoré by zabránili podobným postupom zasahujúcim do základných práv a slobôd ľudí na Slovensku. Vyjadrujem hlboké znepokojenie nad touto situáciou, pretože ani len navrhované opatrenia, ktoré si nevyžadovali legislatívne zmeny, iba prejavenie vôle k zmene, neboli zavedené do praxe. Ide napríklad o kamerové systémy v policajných oddeleniach a zaznamenávanie policajných akcií. Práve k prijímaniu opatrení nabáda Slovenskú republiku Medzinárodný inštitút ombudsmanov.

STANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV K PRIJATÝM ÚSTAVNÝM ZMENÁM

Som hlboko znepokojená z neprimerane rýchleho a  nepochopiteľného konania slovenskej politickej reprezentácie. Ústavné zmeny sú výsledkom fantázie politikov, pretože pomery v štáte si ich nevyžadovali. Nevylučujem, že ak by sa nimi Európska komisia zaoberala, mohla by konštatovať rozpory s normami EÚ tak, ako to bolo v  prípade Maďarska. Napríklad ústavný text okrem ochrany manželstva otvára priestor pre nerovnaké zaobchádzanie a nerovnoprávne postavenie ľudí mimo manželstva. Plošné previerky sudcov sú v rozpore so  štandardami nezávislosti súdnej moci EÚ.

NA DETI MUSÍME MYSLIEŤ PO CELÝ ROK
AJ PRETO, ŽE STÁLE NEMAJÚ SVOJHO OMBUDSMANA

(Bratislava, 2. jún) Väčšia pozornosť deťom by sa mala dostávať nielen počas Medzinárodného dňa detí, ale po celý rok, hovorí verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Ombudsmanka vyzýva všetkých rodičov, učiteľov či zástupcov štátnych inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, aby sa ich právam a problémom venovali 365 dní v roku s rovnakou dôslednosťou.

OCENENIE PRINCIPIÁLNEHO POSTOJA A OKAMŽITEJ REAKCIE RTVS K HANLIVÉMU PREJAVU MODERÁTORKY

(Bratislava, 20. mája) Verejná ochrankyňa práv so znepokojením sledovala udalosti okolo hanlivého vyjadrenia moderátorky verejnoprávnej Slovenskej televízie a čakala na reakciu vedenia verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska. V tejto súvislosti ombudsmanka Jana Dubovcová dnes poslala list generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi, v ktorom ocenila jeho potup. Jasne odsúdil prejavy netolerancie v našej spoločnosti, čím vyjadril hlbšie porozumenie podstaty ľudských práv.

NEODMIETAJME OCHRANU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD OBČANOM UKRAJINY,
KTORÍ NÁS O TAKÚTO OCHRANU POŽIADAJÚ

Ako verejná ochrankyňa práv som s ľútosťou zaregistrovala vyhlásenia predsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o tom, že Slovenská republika prijala na hranici s Ukrajinou „neštandardné“ opatrenia  v utajenom režime. Prví štyria občania Ukrajiny, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu, údajne po „diskusii“ so slovenskými orgánmi „...si to za chvíľku rozmysleli a sami sa vrátili naspäť“.

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV SA PRE STREĽBU
DO AUTA S MLADÝMI ĽUĎMI NA DIAĽNICI D2 
OBRÁTILA NA PROKURATÚRU AJ MINISTERSTVO VNÚTRA

(Bratislava, 24. marca) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová ukončila skúmanie podnetu, ktorý súvisí s policajným zákrokom z 24. júna 2013 na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Brna. Časť podnetu, ktorá sa týka postupu príslušníkov PZ, postúpila Okresnej prokuratúre v Skalici. V súvislosti s druhou časťou podnetu, v ktorej podávatelia namietali postup Sekcie kontroly a inšpekčnej služby, sa verejná ochrankyňa práv obrátila na Ministerstvo vnútra s výzvou na prijatie opatrení.

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV JANY DUBOVCOVEJ K UZNESENIU
RADY VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ
  z 5. februára 2014

(Bratislava, 6. februára) Oceňujem, že Rada vlády sa doposiaľ ako prvý orgán vecne zaoberala obsahom mojej správy o policajnom zásahu v Moldave nad Bodvou a vítam podporu, ktorú Rada vlády vyslovila mojej činnosti.
Zároveň však musím upozorniť na to, že nie je dôvod čakať s prijatím opatrení zameraných na posilnenie ochrany základných práv a slobôd, ktoré som navrhla (kamerové systémy a zriadenie nezávislého kontrolného orgánu), keďže neexistuje žiadna súvislosť medzi ich zavedením do praxe a prípadnou trestnoprávnou zodpovednosťou jednotlivcov, ktorú v súčasnosti z iniciatívy generálnej prokuratúry opakovane skúma inšpekcia ministerstva vnútra.

REAKCIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV JANY DUBOVCOVEJ NA VEREJNÉ VYJADRENIA PREDSEDU VLÁDY ROBERTA FICA

(Bratislava, 31. januára) K štýlu mojej práce patrí aj to, že novinárom odpovedám na ich otázky. Ak sa viacerí zaujímajú o nejakú tému, tak jedným z najefektívnejších spôsobov je práve brífing, kde môžem odpovedať bez rozdielu všetkým médiám. Už od prvého dňa vo funkcii navrhujem, aby mala Kancelária verejného ochrancu práv 8 regionálnych pracovísk, keďže úlohou verejného ochrancu práv je podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd zisťovaním nedostatkov, poukazovaním na ne a navrhovaním opatrení. Ich riešenie je však plne v rukách výkonnej moci... (čítať ďalej)

REAKCIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV JANY DUBOVCOVEJ NA VEREJNÉ VYJADRENIE PREDSEDU NR SR PAVLA PAŠKU O PONUKE, ABY INŠTITÚT VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV SÍDLIL V BANSKEJ BYSTRICI

(Bratislava, 31. januára) Písomne som sa obrátila na predsedu NR SR so žiadosťou, aby Kancelárii verejného ochrancu práv NR SR poskytla priestory Severných hradieb Bratislavského hradu, keďže tieto priestory má v správe NR SR. Na  osobnom rokovaní mi Pavol Paška ústne na túto žiadosť uviedol, že tieto priestory mi NR SR nemôže poskytnúť z dôvodu, že budú v krátkom čase rekonštruované. Toto sa udialo v máji 2012 a opakovane aj v máji 2013. Pretože žiadnu konkrétnu ponuku či adresu pre umiestnenie Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci Banskej Bystrice, ale ani na inom mieste v Slovenskej republike, som od predsedu parlamentu nikdy nedostala, tak som ju nemohla ani odmietnuť.

VYHLÁSENIE VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV K DNEŠNÉMU UZNESENIU VLÁDY SR

(Bratislava, 29. januára) Ako verejná ochrankyňa práv si ctím a rešpektujem Ústavu Slovenskej republiky a jej právny poriadok. Nemôžem preto súhlasiť so stanoviskom vlády SR, ktoré mi vytýka nesprávny procesný postup pri snahe o zabezpečenie prijatia navrhovaných opatrení zameraných na ochranu základných práv a slobôd každého pri vykonávaní policajných zásahov, pri predvedení na policajné oddelenie a pri pobyte na policajnom oddelení... (čítať ďalej)

REAKCIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV NA VYJADRENIA MINISTRA VNÚTRA
PO ROKOVANÍ VLÁDY

(Bratislava, 8. januára) Zo strany ministra vnútra som k prípadu, ktorý sa udial v Moldave nad Bodvou na ulici Budulovská, zatiaľ nezaznamenala žiadne vecné argumenty. Pri vykonávaní svojej práce dodržiavam zákon a od pána ministra som očakávala, že zabezpečí realizovanie opatrení na zlepšenie ochrany základných práv a slobôd pred orgánmi polície. On sa však namiesto toho opakovane uchyľuje k takýmto nezrelým reakciám. Nerozumiem, na základe akej úvahy minister vnútra považuje upozornenia na porušenie základných práv a slobôd a návrhy verejného ochrancu práv na zlepšenie ich ochrany, za politikárčenie. Z jeho vyjadrenia oceňujem iba tú časť, v ktorej uvádza, že sa zamyslia, „...aby mohlo byť čo najviac vecí dokumentovaných v rámci kamier“.

ČINNOSŤ VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV V ROKU 2013

(Bratislava, 17. decembra) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v roku 2013 historicky prvýkrát predložila NR SR mimoriadnu správu, obrátila sa na  vládu SR, podala 3 návrhy na začatie konania pred Ústavným súdom a tiež 3 návrhy na začatie disciplinárneho konania voči sudcom... (čítať ďalej)

VYROZUMENIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV VLÁDE SR

(Bratislava, 16. decembra) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa dnes prvýkrát obrátila na vládu SR s vyrozumeniami verejného ochrancu práv. Dôvodom je nesúhlas so stanoviskom a postupom Ministerstva vnútra SR v súvislosti s jej zisteniami, ktoré sa týkajú policajného zásahu v Moldave nad Bodvou... (čítať ďalej)

PODANIA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV NA ÚSTAVNÝ SÚD SR

(Bratislava, 27. novembra) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová je presvedčená o tom, že niektoré ustanovenia Zákona o pobyte cudzincov, ako aj Zákona o azyle, sú v rozpore nielen s Ústavou SR, ale aj s viacerými medzinárodnými dohovormi... (čítať ďalej)

PRVÝ NÁVRH NA ZAČATIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

(Bratislava, 20. novembra) Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podala na Najvyšší súd SR návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi jedného z bratislavských okresných súdov. Je to prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii, čo slovenský verejný ochranca práv využil túto svoju právomoc... (čítať ďalej)

MIMORIADNA SPRÁVA VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV - PRACOVNÉ STRETNUTIE S MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI

(Bratislava, 13. septembra) Mimovládne organizácie vítajú aktivitu a podporujú iniciatívu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej a považujú za dôležité, aby sa kompetentní vážne zaoberali zisteniami, na ktoré upozornila vo svojej mimoriadnej správe. Zhodli sa na tom účastníci dnešného pracovného stretnutia, ktoré bolo venované problematike uplatňovania práva na vzdelanie rómskych detí... (čítať ďalej)

STANOVISKO VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV
K POSTUPU NR SR

(Bratislava, 4. septembra) Verejná ochrankyňa práv prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii tohto ústavného inštitútu predložila Národnej rade Slovenskej republiky mimoriadnu správu, ktorá obsahuje závažné zistenia o porušovaní ľudských práv niektorými orgánmi tohto štátu... (čítať ďalej)

„ÚRADOM ODPORÚČAM, ABY MOJE ZISTENIA
NEBRALI NA ĽAHKÚ VÁHU.“

(Bratislava, 2. júla) Aj napriek finančnej podvýžive, v ktorej sa momentálne nachádza, sa v roku 2013 Kancelária verejného ochrancu práv nad rámec svojej bežnej činnosti venuje tiež dôležitým prioritným témam. Zlou správou však je, že ak chcú ľudia osobne riešiť svoje problémy, ešte stále musia za verejnou ochrankyňou práv z celého Slovenska cestovať až do Bratislavy... (čítať ďalej)

(NE)DOSTUPNÁ PRÁVNA POMOC PRE ZAISTENÝCH CUDZINCOV

(Bratislava, 20. júna) Zmena zákona sťažila a v niektorých prípadoch dokonca úplne zamedzila cudzincom zaisteným na území SR prístup k efektívnej právnej pomoci. Vyplýva to z prieskumu v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach, ktorý Kancelária verejného ochrancu práv uskutočnila v marci a apríli 2013... (čítať ďalej)

NA DETI NESMIEME ZABÚDAŤ PO CELÝ ROK

(Bratislava, 31. mája) Deťom, ich právam a problémom by sa dospelí mali venovať 365 dní v roku, nie iba pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, hovorí verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová... (čítať ďalej)

NAVRHOVANIE OPATRENÍ NÁM IDE LEPŠIE, AKO ICH REALIZÁCIA

(Bratislava, 24. mája) Verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú zaujíma, ako sa po tragickom prípade malej Lucky zmobilizovali kompetentné úrady a či sa vôbec niečo zmenilo vo fungovaní orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vo svojom úrade preto zorganizovala širokú odbornú diskusiu... (čítať ďalej)

JE NEVYHNUTNÉ AKÚTNE RIEŠIŤ POSTAVENIE ZAMESTNANCOV KRACHUJÚCICH FIRIEM

(Bratislava, 9. mája) Považujem za absolútne neprijateľné, aby sa v právnom štáte opakovala takáto situácia, aby sa stále ďalší ľudia a celé ich rodiny týmto spôsobom dostávali do ťažkých životných situácií... (čítať ďalej)

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV O DODRŽIAVANÍ ĽUDSKÝCH PRÁV

(Bratislava, 27. marca) „Na základe môjho ročného pôsobenia vo funkcii a výsledkov našej činnosti musím skonštatovať, že orgány verejnej správy majú vo vzťahu k ochrane základných práv a slobôd občanov veľké rezervy, a to v podstate v každej oblasti, ktorou sme sa doteraz zaoberali,“ skonštatovala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová... (čítať ďalej)

DIEŤA NEMÔŽE BYŤ PRE ÚRADNÍKOV LEN SPISOM, KTORÝ SKONČÍ V ARCHÍVE

(Bratislava, 28. novembra) Príslušné slovenské úrady práva dieťaťa neochraňujú, naopak – často ich porušujú, a to svojou neochotou, nekonaním v záujme detí, odmietaním spolupráce a nezáujmom o dieťa – takto verejná ochrankyňa práv zhrnula postup viacerých slovenských orgánov verejnej správy v prípadoch maloletých detí občanov SR, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti svojich rodičov... (čítať ďalej)

ONESKORENÁ SPRAVODLIVOSŤ NIE JE SPRAVODLIVOSŤ

(Bratislava, 6. novembra) Medzi najčastejšie porušované právo v Slovenskej republike už dlhé roky patrí právo občanov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Zdá sa, akoby sa v priebehu takmer 14-tich rokov v tejto oblasti nič nezmenilo, čo je v právnom štáte neakceptovateľný fenomén, ktorý si vyžaduje zásah...  (čítať ďalej)

VLÁDA A PARLAMENT DOSTANÚ SPRÁVU OD VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV

(Bratislava, 26. septembra) Kancelária verejného ochrancu práv ukončila preskúmavanie všetkých podnetov z oblasti zdravotníctva. V najbližšom období pripraví komplexnú správu, ktorú predloží vláde a príslušným Výborom NR SR... (čítať ďalej)

BEZBRANNÍ ZAMESTNANCI A NEMOHÚCE ÚRADY

V PRÁVNOM ŠTÁTE

(Bratislava, 21. septembra) Nemohúcnosť štátnych orgánov, plytvanie časom a verejnými prostriedkami - aj také sú výsledky prešetrovania postupu orgánov verejnej správy vo vzťahu k spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou... (čítať ďalej)

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV ZAČALA KONAŤ V PRÍPADE ŠIČIEK Z VRANOVSKEJ TEXTILKY

(Bratislava, 6. septembra) Na základe medializovaných informácií o situácii, v ktorej sa ocitli zamestnankyne spoločnosti Slotex Fashion, s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou, dnes verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová začína konanie na prešetrenie postupu orgánov verejnej správy... (čítať ďalej)

100 DNÍ VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV

(Bratislava, 5. júla) Počas prvých 100 dní vo funkcii verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová splnila jeden zo svojich sľubov. Prvým krokom k poľudšteniu jej úradu bola radikálna zmena priestorov a prístupu k prijímaniu občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Kancelária verejného ochrancu práv dostala v tomto období viac ako 650 písomných podnetov... (čítať ďalej)

 

PREDSEDNÍČKA ÚSTAVNÉHO SÚDU PRIJALA VEREJNÚ OCHRANKYŇU PRÁV

(Košice, 14. júna) Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetta Macejková, PhD. dnes prijala verejnú ochrankyňu práv Slovenskej republiky JUDr. Janu Dubovcovú. Bola to historicky prvá návšteva novozvolenej ombudsmanky na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach... (čítať ďalej)

 

DUBOVCOVÁ: AKO OMBUDSMANKA MÔŽEM POMÔCŤ OBČANOM AJ SÚDOM

(Brno, 22. mája) Najčastejšie porušovaným právom v Slovenskej republike je právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a najčastejšie ho porušujú všeobecné súdy. Z doterajších skúseností verejného ochrancu práv vyplýva, že až 60% preukázaných porušení tohto základného ústavného práva sa týka práve súdnych konaní... (čítať ďalej)

JE NEŠŤASTNÉ TRIEŠTIŤ SILY, KEĎ IDE O SPOLOČNÚ DOBRÚ VEC

(Bratislava, 15. mája) Verejná ochrankyňa práv víta aktuálny záujem médií o fakt, že Slovensko stále nezriadilo funkciu špecializovaného ochrancu detských práv, za čo nám od OSN hrozí vážne napomenutie. V tejto súvislosti by sme však radi pripomenuli, že Slovensko je opakovane napomínané aj kvôli opčnému protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorý doteraz neratifikovalo... (čítať ďalej)

 

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV MIERI DO REGIÓNOV

(Banská Bystrica, 3. mája) Pozvanie primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu na pracovné rokovanie dnes prijala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Na pôde Mestského úradu v Banskej Bystrici hovorili o možnosti zriadiť regionálne pracovisko Kancelárie verejného ochrancu práv... (čítať ďalej)

 

ÚRAD, KTORÝ JE PRE ĽUDÍ, MUSÍ BYŤ ĽUDSKÝ

(Bratislava, 13. apríla) Zlepšiť informovanosť nielen o práci Kancelárie, ale aj o  poslaní ombudsmanky, zefektívniť opatrenia a priblížiť sa k občanom – to sú základné priority, ktoré si po nástupe do funkcie určila verejná ochrankyňa práv... (čítať ďalej)