Tlačová správa: Verejný ochranca práv na konferencii Kvalita života starších občanov a reálna situácia v regiónoch Slovenska v Bojniciach

09.10.2007

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč prijal pozvanie Fóra pre pomoc starším  a v utorok 9.októbra sa v Bojniciach zúčastnil na národnej konferencii na tému Kvalita života starších občanov a reálna situácia v regiónoch Slovenska. Problémy starších ľudí tvoria podstatnú časť agendy verejného ochrancu práv. V tejto súvislosti  Pavel Kandráč účastníkom konferencie podrobne vysvetlil svoje právomoci. Zdôraznil, že činnosť verejného ochrancu práv nemá tzv. sankčný charakter, ombudsman pomáha riešiť problémy diskusiou, dohováraním, apeláciou, čiže z jeho strany ide skôr o výkon „nežného práva“. „Ak sa pýtate, či to má význam, tak áno, má,“ - konštatoval verejný ochranca práv. Vo svojej už vyše päť ročnej praxi na poste verejného ochrancu práv sa Pavel Kandráč nestretol s tým, aby ho orgány verejnej moci nerešpektovali a z tohto dôvodu nedosiahol riešenie problému. Základné práva a slobody, ktoré sú v pôsobnosti verejného ochrancu práv, sa však na Slovensku neporušujú masovo. Preto by podľa Pavla Kandráča bolo vhodné rozšíriť pôsobnosť verejného ochrancu práv aj na celú „chorú administratívu“. Časté sú totiž prípady, keď sa jej reprezentanti správajú k občanovi vrchnostensky, sekírujú ho a šikanujú, takže na vybavenie svojej veci nezriedka potrebuje dovolenku. Rezervy sú však aj na strane občana. Niekedy je netrpezlivý, neslušný, nevie alebo nechce diskutovať, nie je prístupný kritike. A to je tiež zdroj napätia, ktorý spôsobuje problémy. Verejný ochranca práv apeloval na účastníkov národnej konferencie, aby rešpektovali, že verejný ochranca práv sa musí riadiť zákonom a ústavou a môže realizovať len to, čo je v nich dané. Občania sa nemôžu spoliehať iba na jeho pomoc, musia byť aktívni a k ochrane svojich práv aj sami prispievať. 


PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
820 04 Bratislava 24
tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky