Tlačová správa verejného ochrancu práv k monitoringu Kancelárie verejného chrancu práv

08.01.2004

Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová ul. č.5, 820 04 Bratislava
Tlačová správa verejného ochrancu právSme vďační predstaviteľom združenia Občan a Demokracia za záujem, ktorý prejavili o činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv, najmä v smere podpory tých problémov, o ktorých vyriešenie sa verejný ochranca práv už dávno snaží (predovšetkým zvyšovanie právneho vedomia v spoločnosti, získanie priestorov pre KVOP v budove, ktorá je vo vlastníctve štátu).
Žiaľ, nemôžeme sa stotožniť s ostatnými konštatáciami monitoringu združenia, ktorý prezentovali na dnešnej TK . V mnohých smeroch sú nepresné, skresľujúce a vyskytuje sa v nich mnoho faktických chýb. Napriek tomu však veríme, že záujem združenia Občan a Demokracia nie je tendenčný.
V Bratislave dňa 8. januára 2004 Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., v.r.
verejný ochranca práv
Zobraziť všetky