Tlačová správa: Ombudsman ku kauze neplatičov v Nových Zámkoch

25.09.2007

Pri sťahovaní asi 300 neplatičov nebolo použité fyzické násilie. Konštatoval po návrate z Nových Zámkov verejný ochranca práv Pavel Kandráč. Viacerí neplatiči pri vypratávaní objektov aktívne spolupracovali. Nikto v Nových Zámkoch ani počas návštevy dvoch z desiatich obcí, kde neplatičov presídlili, nepotvrdil verejnému ochrancovi práv ani rasové dôvody sťahovania. K spôsobu prepravy osôb a ich majetku sa ombudsman nebude vyjadrovať, keďže zástupcovia súkromnej firmy, ktorá ju zabezpečovala, sa s verejným ochrancom práv odmietli stretnúť. Náhradné ubytovanie v rodinných domoch, ktoré ombudsman videl na vlastné oči, má celkom slušnú úroveň, je neporovnateľné s doterajším bývaním v Nových Zámkoch. Školáčka, s ktorou Pavel Kandráč v Tekovských Lužanoch osobne hovoril, podobne ako niektorí členovia jej rodiny, ho označili za oveľa lepšie ako predchádzajúce. Verejný ochranca práv bol šokovaný z priestorov a hygieny, v ktorej neplatiči v Nových Zámkoch niekoľko rokov žili. Priamo na mieste sa však presvedčil, že za nedôstojné podmienky si do značnej miery môžu sami. Je preto najvyšší čas začať sa týmto problémom vážne zaoberať. Prípad novozámockých neplatičov nemusí byť posledný, - varuje verejný ochranca práv Pavel Kandráč. Mala by sa preto k nemu otvorene postaviť výkonná moc i samospráva, reprezentovaná ZMOS-om. Spoločné riešenia musia nájsť samozrejme odraz v legislatíve, - upozorňuje ombudsman.

PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
820 04 Bratislava 24
tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky