Tlačová správa: Deň otvorených dverí v Kancelárii verejného ochrancu práv

10.12.2010

V piatok dňa 10. decembra 2010 si Kancelária verejného ochrancu práv Medzinárodný deň ľudských práv už tradične pripomenula Dňom otvorených dverí. Verejný ochranca práv a právnici  jeho kancelárie v predĺžených úradných hodinách od ôsmej do osemnástej hodiny prijali celkom 164 osôb. Verejný ochranca práv sa aj v tento deň zameral predovšetkým na  dve najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva – deti a seniorov, ktoré sa najťažšie domáhajú svojich práv. Kanceláriu verejného ochrancu práv dopoludnia navštívili najmä žiaci a študenti základných a stredných škôl, s ktorými verejný ochranca práv besedoval predovšetkým o ochrane práv detí i každodenných problémoch v škole, najmä o vzťahoch s učiteľmi, ale  aj v rodine, napríklad o problémoch zverenia detí do starostlivosti jedného z rodičov po rozvode. Podvečer verejný ochranca práv spolu so svojimi spolupracovníkmi besedoval so seniormi  najmä o možnostiach uplatnenia si ich sociálnych práv a o ochrane vlastníckeho práva. Seniori mali možnosť stretnúť sa aj so spolupracovníkom kancelárie z oblasti psychiatrie. Osobne sa s právnikmi kancelárie prišli občania poradiť s problémami, ktoré sa týkali súdnych konaní, neplatného skončenia pracovnoprávneho pomeru i možností právneho zastúpenia a  práva obvineného v trestnom konaní. Ďalší občania sa s právnikmi kancelárie v tento deň radili telefonicky, a to vo veciach bezplatnej právnej pomoci, odstránenia zbytočných prieťahov v súdnom konaní, rozviazania pracovného pomeru či riešenia nespokojnosti s  poskytnutými službami advokáta.
Zobraziť všetky