Tlačová správa: Deň otvorených dverí v Žiline

10.12.2007

S veľkým ohlasom verejnosti sa stretol v poradí piaty Deň otvorených dverí v Kancelárii verejného ochrancu práv. Po prvý raz sa uskutočnil mimo jeho bratislavského sídla – v Žiline, ktorá patrí k najvyťaženejším spomedzi 11-tich regionálnych pracovísk verejného ochrancu práv na Slovensku. Od ôsmej do osemnástej využilo možnosť stretnúť sa osobne s Pavlom Kandráčom a ôsmimi právnikmi jeho kancelárie takmer 90 občanov nielen zo Žiliny a okolia, ale aj zo vzdialenejších častí východného Slovenska. Najväčší záujem bol o bezplatné právne usmernenia, týkajúce sa občiansko-právnych vecí, vlastníckych sporov o pozemky, z oblasti trestno-právnej, pracovno-právnej a rezonovali aj prieťahy v konaní. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Jeho predseda Juraj Blanár pri tejto príležitosti vyslovil názor, že verejný ochranca práv by mal mať viac právomocí. Pavel Kandráč sa na základe svojich skúseností prihovára skôr za rozšírenie pôsobnosti verejného ochrancu práv, aby v jeho kompetencii neboli len základné práva a slobody, ale – tak ako v mnohých štátoch Európskej únie - celá takzvaná chorá administratíva. Verejný ochranca práv by mohol takto  účinnejšie pomáhať oveľa širšiemu okruhu občanov ako dnes.

Deň otvorených dverí je tradičným podujatím Kancelárie verejného ochrancu práv pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Jeho cieľom je priblížiť činnosť verejného ochrancu práv širokej verejnosti a prostredníctvom bezplatných právnych usmernení prispieť aj k zvyšovaniu právneho vedomia v oblasti ľudských práv a orgánov ochrany práva.  


PhDr. Zuzana Štukovská
asistentka pre styk s médiami
Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
820 04 Bratislava 24
tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122
e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky