Tlačová správa: Deň otvorených dverí a prvé stretnutie detských ombudsmanov

10.12.2008

Bratislavské sídlo verejného ochrancu práv Pavla Kandráča bolo 10. decembra 2008 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv otvorené pre verejnosť až do 18-tej hodiny. Deň otvorených dverí osobne využilo 76 návštevníkov. Občania počas predĺžených úradných hodín podávali podnety, najmä však žiadali bezplatné právne poradenstvo. Ďalších vyše tridsať záujemcov o služby verejného ochrancu práv riešilo svoje problémy telefonicky. Živšie bolo aj v regionálnom pracovisku v bratislavskej Petržalke, ktoré dnes navštívilo desať občanov. Na verejného ochrancu práv sa najčastejšie obracali so sociálnymi problémami, namietali neprimerane dlhé konania, najmä súdov a správ katastra. Nad rámec pôsobnosti verejného ochrancu práv poskytovali právnici kancelárie právne usmernenia predovšetkým v susedských sporoch, pri riešení pracovno-právnych problémov a otázok, spojených s bývaním.

Ukazuje sa, že inštitút verejného ochrancu práv sa za viac ako šesť rokov existencie stal pevnou súčasťou nášho systému mimosúdnej ochrany práv. Dnešná výrazne vyššia návštevnosť v sídle verejného ochrancu práv opäť potvrdila záujem občanov o jeho služby a  aktivity, zamerané na zvyšovanie právneho vedomia. Do tejto kategórie patrí aj projekt detských ombudsmanov, ktorému práve dnes dala Kancelária verejného ochrancu práv oficiálne „zelenú“. Pozvanie na prvé stretnutie detských ombudsmanov prijali všetky oslovené školy a zariadenia pre deti nielen z Bratislavy, ale aj z ďalších častí Slovenska. Garantka projektu, vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv  Henrieta Antalová, vyjadrila spokojnosť s tým, ako sa prví detskí ombudsmani v Bratislave prezentovali. „Sú nadšení, majú záujem spolupracovať,“ konštatovala po stretnutí so zástupcami detí. „Dali sme im veľa podnetov na premýšľanie ako  bojovať za práva svojich spolužiakov, pretože chceme, aby deti určovali smerovanie tohto projektu“, povedala ďalej Henrieta Antalová. Podľa nej medzi najvážnejšie problémy v školách patrí v súčasnosti šikanovanie, ktorým je potrebné zaoberať sa už v rámci prevencie. Na šikanovanie v rôznych formách upozorňujú totiž nielen detskí ombudsmani, ale takmer všetky školy a zariadenia pre deti, s ktorými verejný ochranca práv spolupracuje. Detskí ombudsmani sa budú spoločne stretávať minimálne raz štvrťročne v sídle verejného ochrancu práv, výber tém zostane predovšetkým na deťoch. Kancelária verejného ochrancu práv bude elektronicky i osobne, prostredníctvom svojich zástupcov, operatívne reagovať aj na ich individuálne podnety. V záujme čo najširšej komunikácie s deťmi začína už v týchto dňoch  pracovať na sprístupnení internetovej stránky detskyombudsman.sk

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč je nielen verejným ochrancom práv dospelých, ale aj detí. Slovensko podľa Henriety Antalovej ďalšieho špeciálneho ombudsmana nepotrebuje. Ak má niekto ešte viac ochraňovať práva detí, tak nech sú to deti samy, zdôraznila pri príležitosti dnešného prvého stretnutia detských ombudsmanov v Bratislave.
Zobraziť všetky