Tlačová konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa starších a otvorenia Mesiaca úcty k starším

01.10.2007

Kancelária verejného ochrancu právpozývav pondelok 1.10.2007 o 10.00 hod. na tlačovú konferenciu verejného ochrancu práv Pavla Kandráča v jeho bratislavskom sídle na Nevädzovej 5, v zasadačke na 4. poschodí.Téma: V PRÁVACH SME SI ROVNÍ BEZ OHĽADU NA VEKPri príležitosti Medzinárodného dňa starších /1.október/ a otvorenia Mesiaca úcty k starším upozorní verejný ochranca práv na najčastejšie sa opakujúce prehrešky orgánov verejnej moci voči tejto skupine občanov a pomoc, ktorú im v rámci svojej pôsobnosti poskytuje.
PhDr. Zuzana Štukovská

asistentka pre styk s médiami

Kancelária verejného ochrancu práv

Nevädzová 5

820 04 Bratislava 24

tel. 02/48 28 72 36, 0911 707 122

e-mail: stukovska@vop.gov.sk
Zobraziť všetky