Tlačová konferencia k zásahu policajtov voči zaisteným cudzincom v Medveďove

28.09.2015

V pondelok 28. septembra sa uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová prezentovala výsledky prešetrovania prípadu policajného zásahu voči zaisteným osobám v Medveďove.

Na základe preskúmania zásahu verejná ochrankyňa spolu s právnikmi z kancelárie konštatovala, že policajný zásah proti cudzincom v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove z 3. septembra bol neprimeraný. Až do momentu použitia pút bol zásah polície dôvodný, aj keď veľmi neprofesionálny. Následnou osobnou prehliadkou porušili policajti právo cudzincov na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia a právo na ľudskú dôstojnosť.

Okrem neprimeranosti zásahu verejná ochrankyňa upozornila na nedostatky v komunikácii so zaistenými osobami. Počas zásahu sa ukázalo, že nikto zo zamestnancov neovláda na dostatočnej úrovni cudzí jazyk a nebol k dispozícii ani tlmočník. V rámci navrhnutých opatrení verejná ochrankyňa odporučila riaditeľovi zariadenia tento nedostatok okamžite odstrániť.
Zobraziť všetky