TICHO NELIEČI NA POHODE IN THE AIR

11.07.2020

Vďaka za včerajšiu diskusiu a možnosť zažiť atmosféru prázdneho letiska na Pohode in the Air. Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tohtoročného festivalu, aj keď presunutého do online prostredia. Bolo príjemné diskutovať s autorkou filmu Orchester z krajiny ticha Luciou Kašovou a moderátorkou Frederikou Halászovou. Hovorili sme o filme, právach žien, potrebe edukácie a osvety, výročnej správe, ale tiež o  pandémii. Tá nám pripomenula, že o  hodnoty, ktoré máme garantované minimálne na ústavnej a zákonnej úrovni, môžeme prísť i v dôsledku núdzového stavu. Preto je tak dôležité byť obozretnými a chrániť naše práva.

Ak ste nestihli včerajšiu diskusiu, môžete si ju pozrieť zo záznamu.

Foto: Pohoda Festival
Zobraziť všetky