TEŠÍ MA ZÁUJEM ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK O ĽUDSKÉ PRÁVA

14.04.2021

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK ma oslovil s pozvaním na diskusiu so študentmi a študentkami, ktoré som s radosťou prijala.

Predstavila som im moje aktivity a postavenie inštitútu verejného ochrancu alebo ochrankyne práv v právnom štáte. Hovorila som tiež o tom, akým spôsobom preskúmavam podnety od občanov a občianok. Vysvetlila som, že ľudia sa na mňa môžu obrátiť vtedy, keď sa domnievajú, že ich práva porušujú úrady. Postup podania podnetov nájdete tu.


Diskutovali sme aj o mojich prieskumoch z vlastnej iniciatívy. V prípadoch, keď sú moje zistenia z preskúmavania veľmi závažné a porušovanie práv sa týka veľkého množstva ľudí, môžem sa so závermi obrátiť na parlament s mimoriadnou správou. Počas môjho pôsobenia som zatiaľ túto možnosť využila dvakrát. Jednu mimoriadnu správu som podala v roku 2018 a týkala sa reštitučných konaní, ktoré sú príliš pomalé a v niektorých prípadoch by sa pri aktuálnom tempe mohli natiahnuť až o ďalších 40 rokov. V druhej mimoriadnej správe, podanej na jeseň minulého roka, som upozornila na stále nevyriešený problém environmentálnych záťaží z minulosti, ktoré je vzhľadom na ohrozenie veľkého množstva ľudí potrebné riešiť okamžite. Pokiaľ budú výsledkom mojich ďalších prieskumov opäť závažné zistenia, som oprávnená podať ďalšie mimoriadne správy.
Študenti a študentky sa v rámci diskusie zaujímali okrem iného aj o to, ktorý prieskum či podnet považujem v mojej práci za najúspešnejší. V tejto časti sme sa zamerali na vývoj problematiky exekúcie detských dlžníkov, na ktorú som upozorňovala od roku 2017 a doriešenie problému sa dosiahlo v roku 2020 v duchu mojich návrhov.
Som rada, že študenti a študentky sa zaujímajú o ľudské práva, čo sa ukázalo v aktívnej diskusii o mojej činnosti a postavení inštitúcie verejného ochrancu alebo ochrankyne práv v rámci demokratického zriadenia.

Na obrázku môže byť 4 ľudia
Foto: FSEV UK
Zobraziť všetky