„ŠTÁTY SA UDRŽIAVAJÚ TÝMI IDEÁLMI, NA KTORÝCH SA ZRODILI“

28.10.2021

Výrok prvého československého prezidenta T. G. Masaryka vyjadruje predstavu o tom, ako by sme sa mali o fungujúci štát starať. Masaryk pred 103 rokmi spoluzakladal prvý spoločný štát Čechov a Slovákov práve na hodnotách humanizmu, demokracie, slobody, spravodlivosti a úcty k ľudským právam. Dnes si i my na Slovensku pripomíname tento významný deň po prvýkrát ako štátny sviatok. Vznikom Československej republiky sa Slováci a Slovenky stali súčasťou demokratickej krajiny s modernou ústavou.

Práve ústava prvej republiky garantovala ľudské práva a slobody, ktorých adresátmi boli všetci obyvatelia a obyvateľky bez ohľadu na pôvod, štátnu príslušnosť, jazyk, rasu a náboženstvo. Zaručená tak bola ochrana menšín, ktoré mohli používať svoj materinský jazyk v školách, pred súdmi či úradmi. V tom čase to pri väčšine ostatných európskych štátov vôbec nebola samozrejmosť. Nemožno zabudnúť i na to, že ženy v Československej republike ako jedny z prvých v Európe získali volebné právo a tiež možnosť študovať na vysokých školách.

Prvá republika nebola ani zďaleka dokonalým štátom, ale bola aj naším prvým štátom, na ktorý môžeme odkazovať. Hoci sa nám môže na prvý pohľad zdať ako veľmi vzdialená, jej étos, ideály a univerzálne hodnoty, ktoré stelesňovala, nám ponúkajú príklad a inšpiráciu aj v súčasnosti.
Zobraziť všetky