Štát nesmie ukladať deťom poplatkovú povinnosť, ktorú nedokážu splniť

19.01.2018

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na Ústavný súd Slovenskej republiky s návrhom o posúdenie súladu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s ústavou. Verejná ochrankyňa práv je presvedčená, že štát nesmie ukladať deťom poplatkovú povinnosť, ktorú nedokážu splniť. Mária Patakyová preto požiadala ústavný súd, aby posúdil súlad zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s ústavou.

Namietané ustanovenie zákona je podľa verejnej ochrankyne práv v rozpore so základnými právami a slobodami. V praxi na tento zákon doplatili napríklad deti v meste Žilina. Len v meste Žilina je momentálne v exekúcii z dôvodu neuhrádzania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 259 detí vo veku do 15 rokov s celkovou výškou približne 15 500 eur a 78 detí do 18 rokov s výškou nedoplatku približne 5000 eur.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe TU.
Zobraziť všetky