ŠTÁT BUDE AJ ĎALEJ UMELO VYTVÁRAŤ Z DETÍ DLŽNÍKOV

14.09.2018

Začiatkom roka 2018 som podala návrh na Ústavný súd SR. Napadla som zákon, ktorý deti zaväzuje platiť za komunálny odpad. Pokiaľ tieto poplatky rodičia neuhrádzajú, deti vstupujú do dospelosti s dlhom a hrozbou exekúcie. Ústavný súd návrh odmietol ako „zjavne neopodstatnený“. Rozhodnutie s odôvodnením zatiaľ nezverejnil a nie je jasné, prečo sa nestotožnil s našou argumentáciou.

Napriek tomu zostávam naďalej presvedčená, že v súčasnosti platný zákon je v rozpore s Ústavou aj s Dohovorom o právach dieťaťa. Neprimerane zaťažuje deti, nakoľko im ukladá povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad bez ohľadu na to, že vo väčšine prípadov ani nemajú možnosť túto povinnosť splniť. Zároveň úprava nijakým spôsobom nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa vyplývajúci z Dohovoru.

Viac sa dočítate v článku: https://bit.ly/2Nc6EEQ

 
 
FOTO: TASR
Zobraziť všetky