TÉMA NEZÁKONNÝCH STERILIZÁCIÍ NA SLOVENSKU EŠTE STÁLE NIE JE VYRIEŠENÁ

21.11.2018

Na dnešnom stretnutí s neziskovou organizáciou Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights a na tlačovej konferencii sme otvorili tému nezákonných sterilizácií na Slovensku. Ide o závažný zásah do základných práv a slobôd rómskych žien, ktoré podstúpili protiprávnu sterilizáciu a doteraz neboli odškodnené.

Už 15 rokov Slovenskú republiku za to kritizujú aj medzinárodné organizácie. Najnovšie Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie vo svojich záverečných zisteniach z januára 2018 urgoval Slovenskú republiku, aby zabezpečila prístup k účinným prostriedkom nápravy a adekvátnemu odškodneniu pre tieto ženy.

Aj keď v posledných rokoch došlo v legislatívnej rovine k posunu vo vzťahu k predchádzaniu protiprávnym sterilizáciám, faktom naďalej zostáva, že súčasný vnútroštátny právny rámec neumožňuje poškodeným ženám dosiahnuť účinnú nápravu.

Som presvedčená, že najlepším riešením, ktoré by poškodeným ženám zabezpečilo prístup k účinným prostriedkom nápravy a primeranému odškodneniu, je prijatie osobitnej právnej úpravy. Takéto riešenie sa v praxi ukázalo ako najvhodnejšie aj vo viacerých obdobných prípadoch, kedy bolo potrebné určitým skupinám osôb zabezpečiť, resp. zlepšiť možnosti nápravy za spôsobenú ujmu alebo krivdu. Možno spomenúť napríklad odškodňovanie obetí trestných činov, reštitučnú legislatívu či poskytnutie jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám. Taktiež by riešeniu situácie napomohlo zriadenie nezávislej komisie, ktorá by nezákonné sterilizácie preskúmavala.

Viac v celom stanovisku k nezákonným sterilizáciám na Slovensku: https://bit.ly/2BoRrbW
Zobraziť všetky