SYSTÉM OČKOVANIA MUSÍ ZOHĽADNIŤ AJ SITUÁCIU ĽUDÍ BEZ PRISTUPU NA INTERNET

18.03.2021

Ešte minulý týždeň som upozornila ministerstvo zdravotníctva na situáciu ľudí bez prístupu na internet a požiadala som o informáciu, či zabezpečí systém tak, aby bolo očkovanie dostupné pre všetkých ľudí bez rozdielu. Viac tu.

Vítam, že možnosť očkovať sa by podľa najnovších informácií mala byť dostupná aj pre zraniteľné skupiny, medzi ktoré patria napríklad ľudia bez domova, seniori a pod. Zároveň však pripomínam, že je dôležité zabezpečiť také podporné opatrenia, ktoré budú reálne efektívne, či už ide o fungujúcu telefonickú registráciu alebo iné asistované formy registrácie pre najohrozenejšie skupiny ľudí so zabezpečením náležitostí, ktoré by vylučovali možnosť zneužitia asistovaného prihlasovania.
Verím, že systém očkovania zohľadní túto skutočnosť a z možnosti očkovať sa nevylúči ľudí bez prístupu na internet.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Očkovací systém musí zohl'adnit aj skupinu l'udí bez pristupu na internet Verejná ochrankyńa práv“
Zobraziť všetky