Syndróm CAN

15.11.2002

Zdravotnícko-sociálna problematika, tentokrát zameraná na  deti bola ústrednou témou konferencie, ktorá sa konala v Košiciach v dňoch 14. a 15. novembra 2002 - „Syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa – problém verejného zdravia“, pod gesciou Slovenského výboru pre UNICEF. Konferencie sa zúčastnili pracovníčky Kancelárie, ktoré budú v budúcnosti zastrešovať problematiku ochrany práv dieťaťa. Ich účasť bola na základe pozvania Slovenského výboru pre UNICEF.
Zobraziť všetky