Svetový deň slobody tlače

03.05.2013

Hovoriť bez strachu a zabezpečiť slobodu prejavu vo všetkých médiách - pod týmto heslom si pripomíname dnešný Svetový deň slobody tlače.
Tento deň je príležitosťou pripomenúť si základné princípy slobody tlače, brániť médiá pred útokmi proti ich nezávislosti, ale aj spomenúť si  na novinárov, ktorí prišli o život pri plnení si svojich pracovných povinností.

Najväčšími prekážkami slobodného výkonu novinárskeho povolania na Slovensku sú finančné tlaky, rozhodovanie súdov, ale aj úroveň kvality vzdelania žurnalistov - takto to vidia predstavitelia domácich novinárskych organizácií - Slovenského syndikátu novinárov a Medzinárodného tlačového inštitútu na Slovensku. 
Viac o tejto problematike si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky