Summit ombudsmanov krajín V4

22.10.2004

V dňoch 20. - 22. októbra 2004 sa vo Vysokých Tatrách konal "Summit ombudsmanov krajín V4". Stretnutia sa zúčastnili za Česko - ombudsman Otakar Motejl, za Maďarsko - ombudsman Barnabás Lenkovics a jeho zástupca Albert Takács, za Poľsko - ombudsman Andrzej Zoll a vedúca kancelárie Urszula Kulikovska a za Slovensko - ombudsman Pavel Kandráč, vedúca kancelárie Henrieta Antalová, zástupca vedúcej kancelárie Tomáš Elexhauser a Ján Blaščák – predseda Slovensko-poľskej spoločnosti pre priateľstvo a dobré susedské vzťahy. Ombudsmani rokovali o približovaní svojich pôsobností a kompetencií vzhľadom na činnosť po vstupe do Európskej únie, o vzťahu národných ombudsmanov a Európskeho ombudsmana, pôsobení národných ombudsmanov v regiónoch svojich krajín, ale i o  spolupráci ombudsmanov s mimovládnymi organizáciami a médiami.
Zobraziť všetky