Summit ombudsmanov krajín V4 v Brne

19.05.2006

Pokračovaním pravidelného stretávania sa ombudsmanov krajín V4 bolo plánované stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 19. mája 2006 v Brne. Šlo už o v poradí tretie stretnutie ochrancov práv a slobôd, ktoré nadväzuje na predchádzajúce stretnutia v Maďarsku v roku 2005 ako aj prvé stretnutie ombudsmanov v roku 2004, ktoré zorganizoval verejný ochranca práv v Slovenskej republike. Hlavnou témou diskusií bolo právne postavenie cudzincov a aplikácia práva iných štátov v činnosti ombudsmana.
Zobraziť všetky