Summit ombudsmanov krajín V4

09.05.2011

V dňoch 9. – 11. mája 2011 sa  na summite v Budapešti stretli ombudsmani krajín V4. Máté Szabó, Irene Lipowicz, Pavel Varvařovský a Pavel Kandráč sa pri rokovaniach zamerali na medzinárodné právo, najmä ustanovenia Charty EU, OPCAT a NHRI a na aktuálne, osobitne sociálne problémy, s ktorými sa na nich obracajú podávatelia podnetov. Prvé stretnutie ombudsmanov krajín V4 sa konalo z iniciatívy slovenského ombudsmana v roku 2004. Maďarská republika sa zhostila organizácie summitu po druhý raz. V rámci summitu sa slovenský verejný ochranca práv stretol aj s podpredsedom maďarského parlamentu, s veľvyslancom SR v Maďarsku, s predsedom Spolku Slovákov v Maďarsku a predniesol prednášku o činnosti verejného ochrancu práv pre vybraných hostí z radov diplomatov, občianskych združení, pracovníkov úradu maďarského ombudsmana, laickej i ďalšej verejnosti a zástupcov tlače.
Zobraziť všetky