Summit ombudsmanov krajín V4

07.09.2009

V dňoch 7. – 10. septembra 2009 sa v poľskej Bialowieži konal Summit ombudsmanov krajín V4.  Hlavnými témami rokovaní tohtoročného summitu boli:
1. Právo na právnu pomoc a právne informácie (v súdnom a mimosúdnom konaní).
2. Ekonomické bariéry v prístupe k spravodlivosti a prostriedky na ich prekonanie.
3. Vzťah parlamentu a ombudsmana.
4. Finančná nezávislosť ombudsmana.
Prvé stretnutie ombudsmanov Vyšehradského regiónu sa konalo z iniciatívy slovenského ombudsmana v roku 2004. Ďalšie stretnutia najvyšších predstaviteľov týchto organizácií na ochranu ľudských práv sa konali v Maďarskej republike (2005) a v Českej republike (2006). V roku 2008 bol organizátorom stretnutia opätovne slovenský verejný ochranca práv. Poľská republika sa zhostila organizácie po prvýkrát.
Zobraziť všetky