Stretnutie VOP so splnomocnenkyňou vlády SR pre romske komunity

20.09.2002

Dňa 20.9.2002 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity Kláru Orgovánovú. Na stretnutí sa zúčastnil aj líder tímu Twinningového programu EÚ v rámci Phare pán Michel Digne. Hlavnou témou stretnutia bola problematika zlepšenia postavenia rómskej menšiny a nadviazanie spolupráce so sekretariátom splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Diskutovalo sa predovšetkým o programoch zameraných na zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov, zvyšovanie právneho vedomia, zvyšovanie účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí verejných.
Zobraziť všetky