Stretnutie verejného ochrancu práv so žiakmi a študentmi Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave

23.04.2008

Dňa 23. apríla 2008 diskutoval verejný ochranca práv Pavel Kandráč o právach detí a ich ochrane so žiakmi a študentmi  Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave, kde zároveň začal realizovať projekt Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorý ráta s ustanovením spolupracovníkov verejného ochrancu práv z radov detí v školách i v iných zariadeniach určených pre deti.  Verejný ochranca práv pri tejto príležitosti ocenil tri najlepšie eseje študentov na témy "Civilizovaní ľudia by nemali stavať múry..." a "Nechcem s Tebou sedieť v jednej lavici,  lebo si...".
Zobraziť všetky