Stretnutie verejného ochrancu práv so zástupcami Európskej Banky pre obnovu a rozvoj

17.03.2004

Verejný ochranca práv Slovenskej republiky Pavel Kandráč prijal zástupcov Európskej Banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) Christophera Cviica a Nicolasa Doisyho, na požiadanie Alexandra Auboecka, riaditeľa tejto inštitúcie pre Slovensko a Čechy. Hostia prišli prediskutovať situáciu národnostných menšín a etnických skupín pre vypracovanie ďalšej stratégie EBRD na Slovensku. Najväčší záujem mali o poznatky verejného ochrancu práv v súvislosti s nepokojmi Rómov na východe krajiny. Zaujímali sa aj o postoj vlády SR k riešeniu problémov národnostných menšín, ako aj o prípadnú zmenu stratégie vlády do budúcnosti. V neposlednom rade rade sa hostia zaujímali aj o situáciu maďarskej národnostnej menšiny.

Európska Banka pre obnovu a rozvoj vypracováva každé dva roky tzv „Slovenskú stratégiu“, ktorá definuje priority jej aktivít na Slovensku.
Zobraziť všetky