Stretnutie verejného ochrancu práv so študentmi Gymnázia v Hlohovci

19.10.2005

Dňa 19. októbra 2005 navštívil verejný ochranca práv Gymnázium v Hlohovci. Hlavnou témou stretnutia so študentmi bola okrem priblíženia postavenia verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, jeho pôsobnosti a kompetencií najmä problematika práv dieťaťa v zmysle platnej právnej úpravy v Slovenskej republike a medzinárodných dohovorov, ale aj praktické skúsenosti verejného ochrancu práv pri vybavovaní podnetov fyzických osôb a právnických osôb. Verejného ochrancu práv prijal a stretnutia so študentmi sa zúčastnil aj primátor mesta Hlohovec PhDr. Ján Dlhopolček.

Zobraziť všetky