Stretnutie verejného ochrancu práv s predstaviteľmi mimovládnych organizácií na ochranu práv zdravotne postihnutých osôb

19.03.2007

Dňa 19. marca 2007 sa verejný ochranca práv stretol s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, pôsobiacimi v záujme ochrany práv zdravotne postihnutých osôb, a to so zástupcami Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Centra samostatného života, Ligy za duševné zdravie a organizácie Effeta, stredisko Františka Saleského.

Hlavnou témou stretnutia organizovaného z podnetu Kancelárie verejného ochrancu práv bola výmena poznatkov a skúseností, najčastejšie problémy, s ktorými sa osoby so zdravotným postihnutým stretávajú pri každodennom živote v spoločnosti a štáte, ako aj poznatky verejného ochrancu práv z danej oblasti, osobitne aj v legislatívnej oblasti. V rámci stretnutia boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce pri ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.
Zobraziť všetky