Stretnutie verejného ochrancu práv s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory a Zboru väzenskej a justičnej stráže

31.05.2004

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč inicioval stretnutie s predsedom SAK Štefanom Detvaiom a s generálnym riaditeľom ZVJS Otom Lobodášom. Hlavnou témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 31. mája 2004 v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, bolo zabezpečenie práva na obhajobu v jej najširšom význame v miestach, kde sa vykonáva väzba a trest odňatia slobody, a to najmä v súvislosti s možnosťou slobodného prístupu k zoznamu advokátov. Prítomní sa zhodli aj na potrebe rozšíriť možnosti styku obhajcu s obvineným vo výkone väzby. V rámci diskusie prítomní otvorili i problém riešenia poskytovania bezplatnej právnej pomoci sociálne slabším vrstvám obyvateľstva a rekodifikácie trestnoprávnych noriem na Slovensku.
Zobraziť všetky