Stretnutie verejného ochrancu práv s primátorom Nitry

09.07.2007

Dňa 9. júla 2007 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča. Hlavnou témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave boli otázky súvisiace s ochranou a dodržiavaním základných práv a slobôd v Slovenskej republike ako aj možnosti spolupráce pri zvyšovaní právneho vedomia obyvateľstva. Rokujúce strany sa dohodli na zriadení regionálneho pôsobiska verejného ochrancu práv v Nitre, ktoré začne svoju činnosť v auguste 2007. Slávnostné otvorenie regionálnej Kancelárie verejného ochrancu práv bude 31. júla 2007 o 10.00 hod. s tým, že prijímanie podávateľov podnetov v tomto regióne sa bude realizovať pravidelne prvý utorok v mesiaci v priestoroch Mestského úradu v Nitre, na Štefánikovej triede 60. Prví podávatelia budú môcť využiť stretnutie s právnikmi Kancelárie verejného ochrancu práv 7. augusta 2007. Na prijatie v regióne sa bude potrebné vopred objednať na kontaktných telefónnych číslach Kancelárie verejného ochrancu práv 02/48 28 74 01, 02/43 63 49 06.
Zobraziť všetky