Stretnutie verejného ochrancu práv s predsedom Krajského súdu Nitra

03.05.2007

Dňa 3. mája 2007 prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave predsedu Krajského súdu Nitra Miroslava Šupu. Hlavnou témou rokovania bola súčinnosť Kancelárie verejného ochrancu práv s orgánmi riadenia a správy súdov pri vybavovaní podnetov. V rámci diskusie sa rokujúci dohodli i na spolupráci v oblasti vzdelávania sudcov zameraného na postavenie a činnosť verejného ochrancu práv ako aj vzájomnú výmenu skúseností z dodržiavania základných práv a slobôd v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky