Stretnutie verejného ochrancu práv s predsedami krajských súdov SR na pôde KVOP

05.10.2004

Stretnutie verejného ochrancu práv s predsedami krajských súdov SR na pôde KVOP.

V utorok 5. októbra 2004 o 11.00 hod sa v Bratislave v  priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv na Nevädzovej ulici uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv Pavla Kandráča s predsedami krajských súdov SR Tiborom Kubíkom, Antonom Jačekom, Jozefom Kutišom, Jánom Vankom, Ľudovítom Bradáčom, Igorom Burgerom a Imrichom Volkaiom.Témou rozhovorov bola "súčinnosť verejného ochrancu práv s predsedami krajských súdov ako zástupcami štátnej správy súdov".

Podľa poznatkov verejného ochrancu práv k najčastejšiemu porušovaniu základných práv a slobôd občanov dochádza pri práve na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR. Preto sa verejný ochranca práv rozhodol riešiť súčasnú situáciu osobným stretnutím s predsedami krajských súdov.

Verejný ochranca práv s predsedami krajských súdov zhodnotili doterajšiu spoluprácu, ktorú obidve strany považujú za veľmi dobrú. Svedčí o tom aj operatívne odstraňovanie zbytočných prieťahov v súdnych konaniach bezprostredne po apele verejného ochrancu práv, za čo im ombudsman poďakoval. Zároveň sa dohodli na opatreniach, ktoré napomôžu zrýchleniu vybavovania podnetov a na pravidelných pracovných stretnutiach.

Za dva a polroka činnosti verejný ochranca práv zistil preskúmavaním doručených podnetov od fyzických a právnických osôb porušenie základných práv a slobôd v 72 prípadoch ( ich prehľad je v prílohe tlačovej správy). Zo 66 prípadov zbytočných prieťahov v konaní sa 53 týkalo súdnych prieťahov, ďalšie prieťahov na obecných úradov, okresných a obvodných úradov, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, správy katastra, Sociálnej poisťovne i ministerstva. Verejný ochranca práv zistil i porušenie práva na vzdelanie, ústavného princípu legality či zákazu spätnej účinnosti právnych noriem.

Celkovo bolo doteraz verejnému ochrancovi práv doručených 4 922 podnetov. Z toho v Kancelárii verejného ochrancu práv už vybavili celkom 4 301 podnetov. Vybavenosť podnetov predstavuje 87% z celkového počtu.

Bratislava, 05.10.2004 Ing. Jana Španková
Public relations KVOP
Zobraziť všetky