Stretnutie verejného ochrancu práv s predsedami krajských súdov

05.10.2004

V utorok 5. októbra 2004 o 11.00 hod sa v Bratislave v  priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv na Nevädzovej ulici uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv Pavla Kandráča s predsedami krajských súdov SR Tiborom Kubíkom, Antonom Jačekom, Jozefom Kutišom, Jánom Vankom, Ľudovítom Bradáčom, Igorom Burgerom a Imrichom Volkaiom. Témou rozhovorov bola súčinnosť verejného ochrancu práv s predsedami krajských súdov ako zástupcami štátnej správy súdov. Stretnutie vyplynulo z poznatkov verejného ochrancu práv získaných pri výkone jeho pôsobnosti, podľa ktorých k najčastejšiemu porušovaniu základných práv a slobôd občanov dochádza pri práve na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR.
Zobraziť všetky