Stretnutie verejného ochrancu práv s poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

10.05.2007

Dňa 10. mája 2007 sa verejný ochranca práv stretol s poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou témou stretnutia bola ochrana základných práv a slobôd, postavenie verejného ochrancu v právnom poriadku Slovenskej republiky, ako aj skúsenosti a poznatky z dodržiavania základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy na Slovensku.
Zobraziť všetky