Stretnutie verejného ochrancu práv s obyvateľmi Petržalky

09.06.2005

Dňa 9. júna 2005 o 17.00hod. sa uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv so starostom a obyvateľmi Bratislavy, mestskej časti Petržalka. Verejného ochrancu práv privítal a uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan. Prítomných obyvateľov Petržalky verejný ochranca práv v úvode oboznámil s pôsobnosťou a praktickými skúsenosťami z trojročnej činnosti v Slovenskej republike.

Cieľom stretnutia bolo okrem priblíženia pôsobnosti verejného ochrancu práv verejnosti, pomoc pri orientácii, ako postupovať pri uplatňovaní základných práv a slobôd. Prítomné právničky Kancelárie verejného ochrancu práv sa venovali najmä verejným ochrancom práv preukázaným porušeniam Ústavy SR, osobitne sociálnemu poisteniu a stavebným konaniam. Verejný ochranca práv a právničky kancelárie jednotlivo poskytovali právne rady a usmernenia k problémom so starobnými dôchodkami, rozvodovými konaniami manželov, pracovnoprávnymi spormi, reštitúciami, exekučnými a dedičkými konaniami, riešenia bytových otázok i konania orgánov činných v trestnom konaní.

Stretnutie sa uskutočnilo v petržalskej sobášnej sieni v budove Cik-Cak Centra na Jiráskovej ulici.
Zobraziť všetky