Stretnutie verejného ochrancu práv s občanmi Trnavy

25.08.2005

Pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky Kancelária verejného ochrancu práv, mesto Trnava a Trnavské noviny organizovali "Stretnutie Verejného ochrancu práv s občanmi Trnavy" na tému ochrana základných práv a slobôd. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 25.8.2005 o 16.00 v zasadacej miestnosti radnice na Hlavnej ulici č.1 v Trnave. Verejného ochrancu práv privítal primátor mesta Trnava.

Na úvod verejný ochranca práv priblížil prítomným pôsobnosť verejného ochrancu práv, jeho skúsenosti a poznatky z tri a polročného pôsobenia v Slovenskej republike a poskytol praktické rady a postupy pri uplatňovaní práv a slobôd. Následná diskusia sa niesla v duchu rád a usmernení pri konkrétnych problémoch prítomných občanov najmä k otázkam vlastníckych vzťahov, susedských sporov, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ochrany majetku, priznávania invalidných dôchodkov, riešenia dôsledkov nepriaznivej sociálnej situácie dôchodcov na Slovensku i  postupu orgánov činných v trestnom konaní.

Priebeh stretnutia bol zaznamenávaný a následne dňa 5. septembra 2005 aj odvysielaný v relácii Kontakty Rádia Regina Slovenského rozhlasu.
Zobraziť všetky