Stretnutie verejného ochrancu práv s občanmi v Bošáci

03.12.2005

Dňa 3. decembra 2005 zorganizoval verejný ochranca práv stretnutie s občanmi Bošáce. Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámenie s pôsobnosťou a kompetenciami verejného ochrancu práv, s problematikou, s ktorou sa na neho občania najčastejšie obracajú, ale i s problémami, ktoré ťažia obyvateľov danej oblasti. V rámci následnej diskusie verejný ochranca práv odpovedal aj na konkrétne otázky účastníkov, dotýkajúce sa ochrany základných práv a slobôd v rôznych oblastiach práva.
Zobraziť všetky