Stretnutie verejného ochrancu práv s občanmi v Dolnom Badíne

03.10.2005

Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb sa dňa 3. októbra 2005 v kultúrnom dome v Dolnom Badíne uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv s občanmi Krupinského regiónu. Stretnutie, na ktorého organizácii sa spolupodieľali Kancelária verejného ochrancu práv, Obecný úrad Dolný Badín a Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizácia Dolný Badín bolo zamerané na oboznámenie s pôsobnosťou verejného ochrancu práv, s problematikou, s ktorou sa na neho občania najčastejšie obracajú a poznatkami z vybavovania podnetov. V rámci diskusie sa prítomní zaujímali o problematiku rozhodovania o sociálnych dávkach, o poskytovanie zdravotnej starostlivosti či riešenie spoluvlastníckych vzťahov.
Zobraziť všetky