Stretnutie verejného ochrancu práv s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky

27.07.2006

Dňa 27. júla 2006 sa verejný ochranca práv Pavel Kandráč stretol s ministrom spravodlivosti Štefanom Harabinom. Hlavnou témou ich stretnutia boli otázky týkajúce sa problematiky základných práv a slobôd, osobitne práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní ako aj možnosti budúcej spolupráce pri zabezpečovaní ich dodržiavania a ochrany v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky