Stretnutie verejného ochrancu práv s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne

27.06.2007

Dňa 27. júna 2007 sa na pôde ústredia Sociálnej poisťovne uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv Pavla Kandráča s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ivanom Bernátkom. Hlavnou témou rokovania boli aktuálne otázky v sociálnej sfére ako aj poznatky a skúsenosti oboch zúčastnených strán z riešenia podaní občanov, týkajúcich sa dodržiavania práv a slobôd v danej oblasti. Obaja predstavitelia súčasne vyjadrili záujem pokračovať v doterajšej spolupráci a prediskutovali aj možnosti ďalšej spolupráce odborníkov oboch inštitúcií s cieľom skvalitniť rozhodovanie o podaniach občanov a komunikáciu s nimi, vrátane možností skvalitnenia právnej úpravy v sociálnej oblasti.
Zobraziť všetky