Stretnutie vedúcej kancelárie VOP s p. Joyce McLellan

22.09.2002

Na základe pozvania Britského združenia pre Strednú a Východnú Európu, ktorého hlavným cieľom je umožniť lepšie porozumenie medzi ľuďmi v Británii a v krajinách SVE sa uskutočnilo stretnutie vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv JUDr. Henriety Antalovej a dvoch pracovníkov z odboru právnych analýz a expertíz kancelárie VOP so zástupkyňou združenia pani Joyce McLellan.
Združenie pripravilo pre hostí bohatý odborný ale i kultúrny program. Odborný program bol zameraný na problematiku dodržiavania ľudských práv a  úlohu ombudsmanov vo Veľkej Británii. Účastníci delegácie sa mali možnosť stretnúť s pánom Peter Mc Mahonom zástupcom ombudsmana pre miestnu samosprávu, ďalej s pánom Davidom Barnesom ombudsmanom pre väzenia a práva väzňov ale i s komisárom pre rasovú rovnocennosť s pánom Chrys Myantom.
Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Veľkej Británii pán František Dlhopolček pripravil pre slovenských hostí slávnostný spoločný obed.
Zobraziť všetky