Stretnutie so seniormi zo Židovskej náboženskej obce v Bratislave

14.12.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová prijala pozvanie Židovskej náboženskej obce v Bratislave na stretnutie a besedu so seniormi a seniorkami, ktorí v rámci svojich aktivít pravidelne diskutujú o rôznych spoločenských témach s pozvanými hosťmi a hostkami. Minulý rok sa verejná ochrankyňa práv zúčastnila na vernisáži malieb, na ktorých seniori zobrazili svojich najbližších, o ktorých prišli počas 2. svetovej vojny v koncentračných táboroch.

Tento raz verejná ochrankyňa práv diskutovala so seniormi v príjemnej, neformálnej atmosfére o témach spojených s aktuálnym spoločenským dianím a utečeneckou krízou z hľadiska dodržiavania základných práv a slobôd.

Aktivita a svedectvá seniorov, ktorí boli sami svedkami zločinov z čias druhej svetovej vojny spáchané na židovskom obyvateľstve, nám pripomínajú, aké je dôležité chrániť práva a slobody všetkých ľudí bez rozdielu národnosti, etnicity, sexuálnej orientácie či vierovyznania.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky