Stretnutie s predstaviteľmi UNDP

27.11.2002

Dňa 27. novembra 2002 sa na pôde Regionálneho úradu UNDP (Rozvojový program OSN) pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave konalo stretnutie predstaviteľov Regionálneho podporného centra s prvým slovenským verejným ochrancom práv doc. JUDr. Pavlom Kandráčom, CSc.
Stretnutia sa zúčastnili pán Ben Slay - riaditeľ Regionálneho podporného centra, pán Tomasz Anusiewicz - regionálny poradca „Programu dobre spravovanej spoločnosti“ pre problematiku inštitútu ombudsmana, pán Rastislav Vrbenský - programový analytik UNDP a pani Daniela Lengyelová pracovníčka Kancelárie verejného ochrancu práv.
Cieľom stretnutia bolo nájsť styčné body spolupráce obidvoch inštitúcií na poli ochrany ľudských práv. Zo strany hostiteľov bola prisľúbená pomoc pri realizácii približovania inštitútu verejného ochrancu práv do všetkých regiónov Slovenska, ako aj pri rozširovaní vedecko-informačného a školiaceho strediska. Zo strany Verejného ochrancu práv najmä participácia pri organizovaní medzištátnych odborných stretnutí ombudsmanov okolitých krajín.
Zobraziť všetky