Stretnutie s predstaviteľmi Občianskeho združenia Občan a demokracia

08.12.2003

Na základe pozvania Henriety Antalovej, vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv sa dňa 3. decembra 2003 v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv uskutočnilo stretnutie vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv a  Jany Špankovej, asistentky verejného ochrancu práv pre styk s verejnosťou, so zástupcami občianskeho združenia Občan a demokracia pani Marcelou Mezianovou a pánom Martinom Magulom, ktorých vedúca Kancelárie pozvala za účelom dohody o možných spôsoboch a formách, ako by Kancelária mohla byť nápomocná pri objektívnom monitorovaní úradu ústavného činiteľa, v  prebiehajúcom projekte monitoringu Kancelárie verejného ochrancu práv občianskym združením Občan a demokracia. Zástupcovia občianskeho združenia vyslovili svoje námietky k informovaniu o činnosti Kancelárie. K ponúknutej spolupráci informovali, že projekt sa blíži k záveru a o výsledkoch monitoringu budú informovať.
Zobraziť všetky