STRETNUTIE S PREDSEDOM NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR

11.09.2020

Dnes som sa osobne stretla s predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Jánom Šikutom. Zhodli sme sa na spoločnej snahe prehĺbiť vzájomnú spoluprácu pri ochrane ľudských práv.

Počas stretnutia som tiež ocenila jeho predchádzajúce pôsobenie na Európskom súde pre ľudské práva a nadobudnuté skúsenosti.Foto: Najvyšší súd SR
Zobraziť všetky