Stretnutie s právničkami a právnikom z Kuby

10.11.2015

Verejná ochrankyňa práv sa stretla so štvoricou právnikov a právničiek, ktorí sa na Slovensku oboznamujú s fungovaním demokratických inštitúcií vďaka pozvaniu cez program organizácie Človek v ohrození.

Diskutovalo sa najmä o postavení a fungovaní inštitútu verejného ochrancu práv, ktorý na Kube nepoznajú. Hovorili spolu najmä o jeho právnom ukotvení a právomociach v našom systéme.

Hoci v každom režime zneužitie silových zložiek na strane štátu môže zasiahnuť do základných práv ľudí, hostkám a hosťovi ombudsmanka na našich príkladoch z praxe vysvetlila, že v našom demokratickom systéme sme sa snažili vytvoriť pravidlá tak, aby štátna moc bola kontrolovaná nezávislým orgánom, ktorý bude dohliadať na prípadné zneužitia ich právomocí na úkor občanov.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv

 
Zobraziť všetky