Stretnutie s občanmi obce Ruskov

15.08.2007

Dňa 15. augusta 2007 sa uskutočnilo stretnutie právnikov Kancelárie verejného ochrancu práv s občanmi obce Ruskov, združenými v Jednote dôchodcov na Slovensku. Hlavnou témou besedy bolo priblíženie problematiky ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike, pôsobnosť verejného ochrancu práv ako aj pomoc pri riešení konkrétnych právnych problémov.
Zobraziť všetky