Stretnutie s europoslankyňou Janou Žitňanskou

14.04.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa v stredu, 8. apríla stretla s Janou Žitňanskou, poslankyňou Európskeho parlamentu a spravodajkyňou témy chudoby detí.

Poslankyňa Jana Žitňanská sa oboznamovala so situáciou v oblasti vzdelávania detí, fungovania reedukačných centier a prijímania detí do primárneho vzdelávania z hľadiska verejného ochrancu práv.

Predmetom diskusie bol aj bezbariérový prístup pre ľudí so zdravotným postihnutím do priestorov orgánov verejnej správy, ktorý je jednou z  tohtoročných priorít verejnej ochrankyne práv na rok 2015. Doterajšie zistenia kancelárie prezentovala garantka priority, právnička Eva Arnoldová.

Témou stretnutia bolo nielen vzdelávanie, ale aj bezbariérový prístup a prístup seniorov k sociálnym službám.
Zobraziť všetky